• งานราชการอื่นๆ

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ก.ย. 2564 รวม 41 อัตรา,

  ฝากประชาสัมพันธ์

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

  ลิงค์: https://ehenx.com/15391/ หรือ
  ตำแหน่ง: อาจารย์,เลขานุการฝ่ายอำนวยการ,เจ้าหน้าที่พัสดุและยานพาหนะ,เลขานุการฝ่ายบริหาร/เจ้าหน้าที่งานบุคคล,เลขานุการสำนักงานรองอธิการบดี,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,เลขานุการฝ่ายแผนและพัฒนา,เลขานุการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ,เจ้าหน้าที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา,เลขานุการฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา,เลขานุการฝ่ายวิชาการ,เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประมวลผล,เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศึกษาศาสตร์,เลขานุการคณะศิลปศาสตร์,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะศิลปศาสตร์,เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ,เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกีฬา,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,พนักงานขับรถ,เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอาคารและสถานที่,เจ้าหน้าที่ทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
  อัตราเงินเดือน: 8,500-17,500
  อัตราว่าง: 41
  ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (มหาวิทยาลัยการกีฬา แห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์