Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานบริหารงานบุคคล,นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร,พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ,พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ,พนักงานระบบคอมพิวเตอร์,พนักงานสารสนเทศ,พนักงานโสตทัศนศึกษา (12 มิ.ย. – 5 ก.ค. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •