Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-19 ม.ค. 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 ส.ค. -6 ส.ค. 2564

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ก.ค. -3 ส.ค. 2564

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพ […]