Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ต.ค. -2 พ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ล […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 มิ.ย. -8 มิ.ย. 2565

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเด […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ก.ค. 2564

“สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเด […]