Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ร.ฟ.ท. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานการเดินรถ,พนักงานขบวนรถ,พนักงานรถจักร,ช่างฝีมือ,พนักงานการบัญชี,พนักงานบริหารงานทั่วไป,พนักงานบริการ,พนักงานเทคนิค (30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ร.ฟ.ท.เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือก "ลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี" เพื่อบรรจุเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

วิธีการสอบคัดเลือก: สอบข้อเขียน-สอบปฏิบัติ-สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การตัดสิน: ผู้สมัครสอบที่ผ่านการสอบภาคข้อเขียน หรือภาคปฏิบัติ จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มแต่ละวิชา/ภาค จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคสัมภาษณ์ และจะต้องสอบภาคสัมษณ์ได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม (ภาคข้อเขียน หรือภาคปฏิบัติรวมกับสอบภาคสัมภาษณ์) จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการร.ฟ.ท. :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ ร.ฟ.ท. คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท. 2556 เปิดรับสมัครงาน พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 (1 – 10 เม.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดรับสมัครสอบ 2556

ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน ในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัด งานวิเทศสัมพันธ์ กองการต่างประเทศ สำนักงานผู้ว่าการ
อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์บัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก หรือโท ภาษาอังกฤษ

พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 สังกัด งานการประชุมระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานผู้ว่าการ
อัตราเงินเดือน 9,580 บาท จำนวน 1 อัตรา
คุณวุฒิ ปริญญาตรี มนุษย์ศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์บัณฑิต หรือศิลปศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา/วิชาเอก หรือโท ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย 2556
สอบภาคข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
– วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 3 ชั่วโมง 100 คะแนน
– วิชาความรู้ทั่วไป (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 1 ชั่วโมง 30 นาที 70 คะแนน
– วิชาความรู้ทั่วไป (ด้านแรงงานสัมพันธ์) 45 นาที 30 คะแนน

สอบภาคสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 90 คะแนน

เกณฑ์การตัดสิน ต้องได้คะแนนข้อเขียน 50% ผู้ได้คะแนนข้อเขียนสูงสุด 5 ลำดับแรกจะได้รับการสอบสัมภาษณ์ และต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ 50% ขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุไว้ไม่เกิน 1 ปี

วิธีการสมัครงานราชการการรถไฟแห่งประเทศไทย :

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต หลังจากสมัครสอบ/ชำระค่าสมัครสอบแล้วสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 8 พ.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ การรถไฟแห่งประเทศไทย คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •