Categories
รายงานพิเศษ

ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 -24 มี.ค. 2557  

“ยอดผู้สมัครสอบ ก.พ. 2557 -24 มี.ค. 2557  “ […]

Categories
รายงานพิเศษ

สอบ ก.พ. ภาค ก. ครั้งหน้า..อาจจะมี “ภาษาอังกฤษ” [รายงานพิเศษ]

ท่านใดสอบ ก.พ. ภาค ก. ครั้งนี้ หากไม่อยากมีวิชาภาษาอังก […]

Categories
รายงานพิเศษ

สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก. 2556 [แนะนำเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้สมัครสอบ]

สำนักงาน ก.พ. กำลังจะเปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ. ประจำป […]

Categories
รายงานพิเศษ

ความคืบหน้า..การสอบท้องถิ่น 2556 “การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)”

หลายท่านที่กำลังจดจ่อกับการสอบ ท้องถิ่น 2556 ทั่วประเทศ […]

Categories
รายงานพิเศษ

สอบท้องถิ่น 2556 กรมส่งเสริมเผยตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างแล้ว

เปิดตำแหน่ง สอบท้องถิ่น 2556 ใครเตรียม สอบท้องถิ่น 2556 […]

Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

การขอดูคะแนนผลการสอบของ ก.พ.

การขอข้อมูลผลการสอบของ ก.พ. หลักฐานที่ต้องใช้ ใบคำ้ร้อง […]

Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. (กรณีสูญหาย หรือไม่ไดรับ)

  การขอใบแทนหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. (กรณีสูญหา […]

Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

หลักสูตรการสอบท้องถิ่น ภาค ก.+ภาค ข. (บางตำแหน่ง)

อย่างที่ทราบว่าการสอบท้องถิ่นที่จะมีขึ้นจะเป็นการสอบ ภา […]

Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สอบท้องถิ่น 2555 (บางตำแหน่ง)

เพื่อให้สอดรับกับหนังสือที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น […]