• ไม่มีหมวดหมู่

  กระทรวงพัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ม.ค. 2563 รวม 16 อัตรา,

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  "กระทรวงพัฒนาสังคมและความม ั่นคงของมนุษย์ "

  ลิงค์: https://ehenx.com/6085/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,พี่เลี้ยง,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,นักพัฒนาสังคม,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 16
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมกิจการผู้สูงอายุ)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ไม่มีหมวดหมู่

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 ม.ค. -31 ม.ค. 2563 รวม 22 อัตรา,

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  "กระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของมนุษย์ "

  ลิงค์: https://ehenx.com/6076/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม,พนักงานบันทึกข้อมูล,พนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ,นักวิชาการเงินและบัญชี,พนักงานบริการ,พนักงานบันทึกข้อมูล,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
  อัตราว่าง: 22
  ปฏิบัติงานที่: สงขลา,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงราย,นครราชสีมา,นนทบุรี,พิษณุโลก,ลำปาง,ลำพูน,สุราษฎร์ธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 ม.ค. – 31 ม.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-24 ม.ค. 2563 รวม 32 อัตรา,

  กระทรวงการคลัง

  "กระทรวงการคลัง "

  ลิงค์: https://ehenx.com/6049/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานขับรถยนต์,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,พนักงานบริการ,เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 10,690-15,000
  อัตราว่าง: 32
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 ม.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ 22 ม.ค. -31 ม.ค. 2563

  มหาวิทยาลัยมหิดล

  "มหาวิทยาลัยมหิดล "

  ลิงค์: https://ehenx.com/6046/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
  อัตราเงินเดือน: 15,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 31 ม.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 ม.ค. 2563

  มหาวิทยาลัยมหิดล

  "มหาวิทยาลัยมหิดล "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5921/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ม.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 ธ.ค. 2562 รวม 12 อัตรา,

  กรมสุขภาพจิต

  "กรมสุขภาพจิต "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5836/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานบัตรรายงานโรค,พนักงานประกอบอาหาร,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 7,590-13,300
  อัตราว่าง: 12
  ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ธ.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-4 ธ.ค. 2562

  มหาวิทยาลัยมหิดล

  "มหาวิทยาลัยมหิดล "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5792/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 4 ธ.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ต.ค. -28 ต.ค. 2562

  กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

  "กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5582/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเทศสัมพันธ์,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น2,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานบริการ,เจ้าพนักงานพัฒนาศักยภาพ,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ชั้น3,พี่เลี้ยง,เจ้าพนักงานช่วยการพยาบาล
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ,กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ฉะเชิงเทรา,เชียงใหม่,นนทบุรี,ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ต.ค. – 28 ต.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ต.ค. 2562 รวม 18 อัตรา,

  กรมการแพทย์

  "กรมการแพทย์ "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5581/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พยาบาล,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานธุรการ,พนักงานประจำห้องทดลอง,พนักงานบริการ
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 7,590-19,500
  อัตราว่าง: 18
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ต.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**