กรมการขนส่งทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -20 ก.ค. 2564 รวม 93 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/14916/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ,พนักงานธุรการ,พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ,ลกมือช่าง,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างโยธา,ช่างโลหะ,ช่างกลโรงงาน,ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง,ช่างแบตเตอรี่,ช่างซ่อมเครื่องยนต์,ช่างไม้,ช่างสี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,340-11,280
อัตราว่าง: 93
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 20 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กรมการขนส่งทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๙๖ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 36 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10340- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10340- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10340- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


ลกมือช่าง

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10340- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างโลหะ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างกลโรงงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างแบตเตอรี่

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างไม้

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสี

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิปริญญาตรีในการสมัครฯ) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้


พนักงานธุรการ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิปริญญาตรีในการสมัครฯ) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ 


พนักงานผลิตสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิปริญญาตรีในการสมัครฯ) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ 


ลกมือช่าง

สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (ม.๓) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า (ไม่รับวุฒิปริญญาตรีในการสมัครฯ) ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า สามารถพิมพ์ดีด และใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ สูงกว่าที่กำหนดไว้หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ 


พนักงานการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูง กว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ในการสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น) 


ช่างโยธา

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)


ช่างโลหะ

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)


ช่างกลโรงงาน

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น)


ช่างแบตเตอรี่

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น) 


ช่างซ่อมเครื่องยนต์

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น) 


ช่างไม้

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น) 


ช่างสี

สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เฉพาะประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขาวิชา สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากผ่านการสอบคัดเลือก และได้รับการบรรจุแล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นมิได้ (วุฒิที่ใช้ใน การสมัคร ใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น) 


คุณสมบัติทั่วไป คังนี้

๒.๑ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปี (นับถึงวันที่เปิดรับสมัคร) โดยผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันที่สมัคร (เกิด ๑ มกราคม ๒๕๑๙ ถึง ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๖)
๒.๓ ประเภทชาย ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๓.๑ ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารแล้ว รับสมัครเฉพาะผู้ที่ผลการตรวจเลือกระบุว่า เป็นคนจำพวกที่ ๑ และต้องมีความสูงตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตรขึ้นไป ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจเลือกได้วัดไว้ (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ ๒, ๓ และ ๔)
๒.๓.๒ ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก
๒.๓.๒.๑ ไม่รับสมัครบุคคลพลเรือนชายที่เกิดใน พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งต้องเข้ารับ การตรวจเลือกเข้ากองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และผู้ที่ยังไม่ผ่านการเกณฑ์ทหาร
๒.๓.๒.๒ ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ ๒, ๓ และ ๔ ตามหลักเกณฑ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ และต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร ขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร
๒.๓.๓ ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ – ๕ ต้องมีร่างกาย สมบูรณ์ดี มีความสูง ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร ขนาดรอบอก ๗๖/๗๙ เซนติเมตร และไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ ๒, ๓, ๔ ตามหลักเกณฑ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
๒.๓.๔ ไม่รับสมัครผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือก หรือผู้มีภาวะผูกพันต้องเข้า รับการตรวจเลือกเข้ากองประจำการ
๒.๔ ประเภทหญิง ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงตั้งแต่ ๑๕๐ เซนติเมตร และ มีนี้าหนักตั้งแต่ ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป
๒.๕ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒.๖ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องลื่น
๒.๗ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
๒.๘ ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกายหรือสภาพจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตาม กฎกระทรวง ฉบับ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ อาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๒.๑๐ ไม่เคยถูกไล่ออก หรือ ถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของ กระทรวงศึกษาธิการ หรือโรงเรียนทหาร, โรงเรียนตำรวจ หรือ ถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออก ทั้งนี้ เนื่องจากมีความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นผู้เคยกระทำ การทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพันตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือ ไม่เคยต้องคำพิพากษาของ ศาลว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา ต้องโทษจำคุก (จำคุกจริง) เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ผู้ต้องโทษในกรณี ความผิดต่างๆ
๒.๑๔ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ดิดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษ ในคดียาเสพติดทุกประเภท หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๑๕ สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัคร และไม่แจ้งข้อเท็จจริงต่อ เจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริงอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทบ. ได็ในภายหลัง และหาก ตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธึ๋ในการ พิจารณาไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้ รวมทั้ง จะฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียก ชดใข้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
๒.๑๖ สำหรับผู้ที่มีรอยสัก อนุโลมให้มีรอยสักในร่มผ้า ซึ่งมองไม่เห็นจากภายนอกเมื่อ แต่งกายชุดกีฬา (เสื้อคอกลมแขนสั้น กางเกงกีฬาขาสั้น ถุงเท้าและรองเท้ากีฬา) และคณะกรรมการคัดเลือกๆ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมไม่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของ ทบ.

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทหารบก :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อสมัครด้วยตนเอง ณ แหล่งสมาคมนายทหารขนส่ง

กรมการขนส่งทหารบก กรมการขนส่งทหารบก เลขที่ ๒ ถนนประติพัทธ์ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 – 20 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022410959

และ โทร.ทบ.(ทหาร) 94510

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการขนส่งทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments