• ไม่มีหมวดหมู่

  กรมศิปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -26 ธ.ค. 2564 รวม 24 อัตรา,

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมศิปากร

  ลิงค์: https://ehenx.com/15810/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา,นักวิทยาศาสตร์,นักภาษาโบราณ,คีตศิลปิน(ไทย)(ชาย),นายช่างศิลปกรรม(ด้านประติมากรรม),นายช่างศิลปกรรม(ด้านงานแม่พิมพ์),นายช่างศิลปกรรม,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างโยธา,พนักงานธุรการ,พนักงานพัสดุ,พนักงานการเงินและบัญชี
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
  อัตราว่าง: 24
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ธ.ค. – 26 ธ.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ไม่มีหมวดหมู่

  สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ต.ค. 2564 รวม 91 อัตรา,

  สอบท้องถิ่น เทศบาลเชียงใหม่

  ลิงค์: https://ehenx.com/15472/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักสันทนาการ,แพทย์แผนไทย,ครูผู้สอนเด็กอนุบาลและปฐมวัย,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานทะเบียน,เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,พนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์,พนักงานเทศกิจ,คนงานทั่วไป,นักการ,ภารโรง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานดับเพลิง,คนงานประจำเรือ,เจ้าหน้าที่เก็บเงินค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์,ช่างยนต์,คนสวน
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวส.,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
  อัตราเงินเดือน: -15,000
  อัตราว่าง: 91
  ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ต.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ก.ย. 2564 รวม 23 อัตรา,

  สอบท้องถิ่น เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

  ลิงค์: https://ehenx.com/15390/ หรือ
  ตำแหน่ง: ครู,ครูผู้ดูแลเด็ก,วิศวกรโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นักการ,ผู้ดูแลเด็ก,ภารโรง,คนงานเทศกิจ,คนงาน
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
  อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
  อัตราว่าง: 23
  ปฏิบัติงานที่: กาฬสินธุ์ (เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ก.ย. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-2 ก.ย. 2563 รวม 21 อัตรา,

  สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี”

  ลิงค์: https://ehenx.com/10904/ หรือ
  ตำแหน่ง: ครู,วิศวกรรมโยธา,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานห้องสมุด,นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
  อัตราว่าง: 21
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 2 ก.ย. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2563 รวม 20 อัตรา,

  กรมธนารักษ์”

  ลิงค์: https://ehenx.com/10674/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างสำรวจ,นายช่างสำรวจ,พนักงานขับรถยนต์
  ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
  อัตราว่าง: 20
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีม า เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 มี.ค. 2563 รวม 106 อัตรา,

  สอบท้องถิ่นอบจ.นครราชสีม

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  "สอบท้องถิ่น อบจ.นครราชสีม า "

  ลิงค์: https://ehenx.com/6295/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายช่างเขียนแบบ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างโยธา,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างสำรวจ,พนักงานขับเครื่องจักรกล,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนากลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับรถยนต์,ช่างปูน,คนงาน,คนครัว,พนักงานช่วยกายภาพบำบัด,พนักงานช่วยการพยาบาล,คนสวน,แม่บ้าน,ภารโรง,ยาม
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 10,000-13,285
  อัตราว่าง: 106
  ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มี.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 มี.ค. -6 มี.ค. 2563

  กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

  "กรมวิชาการเกษตร "

  ลิงค์: https://ehenx.com/6287/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายช่างเขียนแบบ
  ระดับการศึกษา:
  อัตราเงินเดือน: 13,800-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 มี.ค. – 6 มี.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ธ.ค. -31 ธ.ค. 2562 รวม 21 อัตรา,

  กรมศิลปากร

  "กรมศิลปากร "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5876/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ,พนักงานทะเบียนบุคคล,นายช่างโยธา,นายช่างเขียนแบบ,นายช่างศิลปกรรม,คีตศิลปิน,นักโบราณคดี,นักจัดการงานทั่วไป,นักจัดการงานทั่วไป,
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 21
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,นครราชสีมา,สุโขทัย,อุดรธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ธ.ค. – 31 ธ.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ส.ค. -20 ส.ค. 2562 รวม 13 อัตรา,

  กระทรวงยุติธรรม”

  ลิงค์: https://ehenx.com/3222/ หรือ
  ตำแหน่ง: นิติกร,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 13
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,นครสวรรค์,สกลนคร,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ส.ค. – 20 ส.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**