Categories
breaking news พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ลูกหนี้เฮ!สั่งอุ้มลูกหนี้สู้โควิดชะลอจ่ายค่า‘บ้าน-ผ่อนรถ-บัตรเครดิต’

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/6560/ หรือ
เรื่อง: ลูกหนี้เฮ!สั่งอุ้มลูกหนี้สู้โควิดชะลอจ่ายค่า‘บ้าน-ผ่อนรถ-บัตรเครดิต’

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
breaking news

ธนาคารแห่งประเทศไทยคลีนิกแก้หนี้,แก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย”

ลิงค์: https://ehenx.com/2282/ หรือ
เรื่อง: คลีนิกแก้หนี้,แก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 เม.ย. 2561

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/44081/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สืบสวน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 28,500-
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 เม.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
รายงานพิเศษ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดใช้ธนบัตรใหม่ในหลวงรัชกาลที่10เริ่ม6เม.ย.61

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/43481/ หรือ
เรื่อง: เปิดใช้ธนบัตรใหม่ในหลวงรัชกาลที่10เริ่ม6เม.ย.61


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
breaking news

ธนาคารแห่งประเทศไทยE-bookธนบัตรรัชกาลที่9

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/43394/ หรือ
เรื่อง: E-bookธนบัตรรัชกาลที่9


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-18 ก.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/40069/ หรือ
ตำแหน่ง: ฝ่ายบริหารเงินสำรอง,ฝ่ายตลาดการเงิน,ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิจัย
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 ก.ค. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-9 เม.ย. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/37808/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้วิเคราะห์,นิติกร,วิศวกรระบบ,นักวิเคราะห์ระบบ,เศรษฐกร,
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 เม.ย. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 22 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2559 |นักวิจัย

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/36748/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิจัย
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประสบการณ์
● มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) ประเมินว่าเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สศป.
ความรับผิดชอบหลัก
● สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) เป็นหน่วยงานหนึ่งใน ธปท. ที่มีการบริหารงานกึ่งอิสระและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ มีหน้าที่วิจัยเชิงลึกและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ ธปท. รวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่สาธารณชน (www.pier.or.th)
● ผลิตงานวิจัยเชิงลึกเพื่อรองรับการดำเนินนโยบายของ ธปท. และศึกษาวิจัยประเด็นเศรษฐกิจต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ
● พัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสนับสนุนการวิจัย วิเคราะห์ หรือติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
● พัฒนาเครือข่ายระหว่างนักวิชาการและสถาบันวิจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ จัดการประชุมและสัมมนาเชิงวิชาการ และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสังเคราะห์ประเด็นให้แก่แวดวงวิชาการและสาธารณชน
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย
● อายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์
● สามารถทำงานให้ ธปท. ได้เต็มเวลา
● ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
● ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษเพราะกระทำผิดวินัยถึงต้องออกจากงาน และไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราว ในลักษณะเดียวกันกับพักงานหรือพักราชการ และไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษา หรือคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุก
● ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
● ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกรดเฉลี่ย (GPA) ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า
● มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี (TOEIC 650)
● มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ สศป. ประเมินว่าเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ สศป.ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคัดกรองเบื้องต้น ได้แก่ (1) ประวัติย่อ (CV) (2) List ผลงานวิจัยทั้งหมด (3) บทคัดย่องานวิจัยสั้น ๆ ไม่เกิน 5 บทความ และ (4) งานวิจัยชุดสมบูรณ์ 1 เรื่อง
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● มีทักษะและความสามารถในการทำงานวิจัย
● มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
● มีมนุษยสัมพันธ์ดี
● สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ดี
การทดสอบ
● สอบข้อเขียน
● การทดสอบด้านจิตวิทยา
● การสอบสัมภาษณ์
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● เงินเดือน : ตามที่ตกลง
● ระยะเวลาการจ้าง : 1- 2 ปี โดย ธปท. อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของส่วนงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 0-2283-6753หรือ Email: Recruit2@bot.or.th
● หมายเหตุ : หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย2559 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 59 ehenbook.com ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ 22 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2559 |ผู้บริหารทีม

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลิงค์: https://iqepi.com/36747/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารทีม
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ธ.ค. – 22 ธ.ค. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธนาคารแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ

ประสบการณ์
● มีประสบการณ์ด้านห้องค้าเงิน หรือบริหารการลงทุน หรือพัฒนาตลาดการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ความรับผิดชอบหลัก
● ศึกษาและวางแผนแนวทางผลักดันการพัฒนาตลาดการเงิน ภายใต้กรอบการดำเนินงานของ Market Committee ดังนี้
● 1) การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ : ดำเนินการ register FX/MM traders และ update ประวัติทุก 6 เดือน กำหนดกรอบ requirement การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรในห้องค้า หลักสูตรอบรม การจัดทำคู่มือเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการทดสอบเพื่อ certify
● 2) การพัฒนาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น ศึกษา ผลักดันการพัฒนา OIS และการจัดทำอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับ OIS
คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร
● สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงินการธนาคาร (GPA ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.7 หรือเทียบเท่า)
● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน
● มีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษคะแนน TOEIC 750 ขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร
● มีความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลากหลาย รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจ ตลาดการเงินเป็นอย่างดี
ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน
● มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
● มีตรรกะในการประเมินสถานการณ์ กล้าตัดสินใจ
● สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
● มีความสามารถในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
การทดสอบ
● ทดสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ (โดยจะแจ้งวันสอบสัมภาษณ์ให้ทราบภายหลัง)
อัตราเงินเดือนเริ่มต้น
● เงินเดือน : ตามที่ตกลง
● ระยะเวลาการจ้าง : 1- 2 ปี โดย ธปท. อาจพิจารณาต่อสัญญาจ้างได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของส่วนงาน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
● ทีมสรรหาภายนอก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ E-mail ที่ Recruit2@bot.or.th

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย งานราชการ กรุงเทพมหานคร ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัคร สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย2559 สอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 59 ehenbook.com ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธนาคารแห่งประเทศไทย :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ธนาคารแห่งประเทศไทย คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | เว็บรับสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •