• ไม่มีหมวดหมู่

  สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบ 10 ม.ค. -21 ม.ค. 2565 รวม 88 อัตรา,

  ฝากประชาสัมพันธ์

  สอบท้องถิ่น เทศบาลนครนนทบุรี

  ลิงค์: https://ehenx.com/16139/ หรือ
  ตำแหน่ง: สถาปนิก,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,แพทย์แผนไทย,นายท้ายเรือ,คนงานประจำรถขยะ,คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล,พนักงานขับรถยนต์,นักวิชาการศึกษา,ครู(ภาษาอังกฤษ),ครู(ภาษาญี่ปุ่น),ครู(คณิตศาสตร์),คนสวน,คนงาน,คนงานประจำรถขยะ,คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล,พนักงานขับรถยนต์,ภารโรง,คนครัว
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ไม่จำกัดคุณวุฒิ
  อัตราเงินเดือน: 10,000-15,800
  อัตราว่าง: 88
  ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 21 ม.ค. 2565
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ไม่มีหมวดหมู่

  สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 ก.ย. 2564 รวม 46 อัตรา,

  สอบท้องถิ่น เทศบาลอุบลราชธานี

  ลิงค์: https://ehenx.com/15291/ หรือ
  ตำแหน่ง: พนักงานวิทยุ,พนักงานดับเพลิง,นักการ,คนงาน,คนงานประจำรถขยะ,พนักงานขับรถยนต์,ภารโรง,ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ไม่จำกัดคุณวุฒิ,อื่นๆ
  อัตราเงินเดือน: 10,000-
  อัตราว่าง: 46
  ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 ก.ย. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**