• งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 มี.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

  ฝากประชาสัมพันธ์

  ก.พ.ร.”

  ลิงค์: https://ehenx.com/13146/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
  อัตราว่าง: 15
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มี.ค. 2564
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มี.ค. 2564 รวม 15 อัตรา,

  ก.พ.ร.”

  ลิงค์: https://ehenx.com/13141/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 17,500-19,250
  อัตราว่าง: 15
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มี.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ,  พนักงานรัฐวิสาหกิจ

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการบัดนี้-21 ม.ค. 2563 รวม 100 อัตรา,

  ก.พ.ร.

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  "ก.พ.ร. "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5955/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการโครงการัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่14(นปร.14)
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท,ปริญญาเอกทุกสาขา*
  อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
  อัตราว่าง: 100
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ธ.ค. 2561 รวม 60 อัตรา

  ก.พ.ร.

  ก.พ.ร.”

  ลิงค์: https://ehenx.com/1014/ หรือ
  ตำแหน่ง: รม60อัตรา,นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
  อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
  อัตราว่าง: 60
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ธ.ค. 2561
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-10 ก.พ. 2560

  ก.พ.ร.

  ก.พ.ร.

  ลิงค์: https://iqepi.com/37259/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.พ. 2560
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

   

  สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร.2560 สอบ ก.พ.ร. 60 ehenbook.com ก.พ.ร. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.พ. 2560

  ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 พ.ย. -16 ธ.ค. 2559 |นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ

  ก.พ.ร.

  “ก.พ.ร.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36472/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
  อัตราว่าง: 22
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ
  อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอความเห็น
  ต่อคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
  2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล Best Practice และความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำแนวคิดของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย
  3. การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่างๆ แก่ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
  5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
  6. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานช่วยอำนวยการ
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านประชาสัมพันธ์
  อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานการพัฒนาระบบราชการ ผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ
  สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
  2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ
  3. ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง ตามหลักวิชาการและความเหมาะสมในแง่มุมของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
  4. เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ.ร. หรือที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาระบบราชการ เพื่อช่วยในการจัดทำข่าวสาร เอกสารความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
  5. ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
  ในสาขาต่าง ๆ สื่อมวลชน ฯลฯ เพื่อสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายในการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้น
  6. ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ หรือคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง แก่ข้าราชการทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งประชาชนทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน อัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน การเลื่อนระดับตำแหน่ง
  2. ดำเนินการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง การโอนย้ายข้าราชการ การว่าจ้างลูกจ้าง การให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี
  3. การรวบรวมข้อมูลข้าราชการและลูกจ้าง การตรวจสอบข้อมูล การจัดทำทะเบียน ประวัติข้าราชการ รวมถึงจัดทำสรุปข้อมูล การจัดทำสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการและลูกจ้าง การจัดข้อมูลเพื่อประกอบการคัดเลือกและจัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก การดำเนินการขอรับการจัดสรรทุนและการคัดเลือกข้าราชการที่เห็นควรได้รับทุน
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ การออกจากราชการของข้าราชการ การดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ การให้ได้รับบำเหน็จบำนาญ การควบคุมการลา การจัดสวัสดิการข้าราชการ งานพิธีการ
  6. จัดหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานด้านบุคคลให้กับหน่วยงานเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของข้าราชการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านแผนงานโครงการ
  อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารราชการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. การบริหารงบประมาณ
  2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ทิศทางนโยบายของรัฐบาล เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการเพื่อการบรรลุภารกิจและเป้าหมายขององค์กร
  3. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก หรือหน่วยงานกลางอื่นในการจัดทำแผนงานหรือโครงการ และเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร
  4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
  5. กำกับ ติดตาม และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ เสนอผู้บริหาร
  6. ให้คำปรึกษา แนะนำในทางปฏิบัติงานด้านงบประมาณ แผนงานและโครงการ
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
  2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร.
  4. ให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. กฎหมาย เพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น จัดทำระเบียบ วาระ และรายงานการประชุม
  5. จัดทำคู่มือเผยแพร่การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


  ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ
  อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
  รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ที่จบจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
  2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล Best Practice และความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำแนวคิดของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย
  3. การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่างๆ แก่ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
  4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
  5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น

  สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร.2559 สอบ ก.พ.ร. 59 ehenbook.com ก.พ.ร. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ธ.ค. 2559
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 |

 • งานราชการอื่นๆ

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ 21 เม.ย. -28 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  ก.พ.ร.

  “ก.พ.ร.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34363/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 เม.ย. – 28 เม.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร.2559 สอบ ก.พ.ร. 59 ก.พ.ร. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ก.พ.ร. :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ | ใบสมัคร |

 • งานราชการอื่นๆ

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ 5 เม.ย. -18 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงาน

  ก.พ.ร.

  “ก.พ.ร.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/34201/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงาน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,000-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 เม.ย. – 18 เม.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร.2559 สอบ ก.พ.ร. 59 ก.พ.ร. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ก.พ.ร. :ตนเอง  email  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ | ใบสมัคร |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8 (11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557)

  "ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8 (11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557)"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12225/ หรือ
  ตำแหน่ง: โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8
  ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 40
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8

  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ สังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้เรียนรู้ด้านวิชาการและการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้บริหารภาคเอกชนเป็นเวลา 22 เดือน

  เมื่อสำเร็จจากโครงการแล้ว จะโอนไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ไปรษณีย์  

  ใบสมัครออน์ไลน์     

  *หมายเหตุ : สำหรับบุคลที่สนใจสมัคร สามารถส่งรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-mail : pesd8@igpthai.org

  สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ 

   

  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  โทร. 0-2141-9017-8
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โทร 0-2356-999 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ก.พ. 2557
  สอบวันที่: 8-9 ก.พ. 2557
  ประกาศผลสอบ: 17 ธ.ค. 2556
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ ก.พ.ร. คลิกที่นี่