Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการบัดนี้-21 ม.ค. 2563 รวม 100 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.ร.

"ก.พ.ร. "

ลิงค์: https://ehenx.com/5955/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการโครงการัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่รุ่นที่14(นปร.14)
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท,ปริญญาเอกทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ม.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-28 ธ.ค. 2561 รวม 60 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.”

ลิงค์: https://ehenx.com/1014/ หรือ
ตำแหน่ง: รม60อัตรา,นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 60
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ธ.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-29 ธ.ค. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

ลิงค์: https://iqepi.com/42239/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 ธ.ค. 2560
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-16 ม.ค. 2561 รวม 50 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

ลิงค์: https://iqepi.com/41828/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ,โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท,ปริญญาเอก
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ม.ค. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-10 ก.พ. 2560

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.ร.

ก.พ.ร.

ลิงค์: https://iqepi.com/37259/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ก.พ. 2560
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

 

สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร.2560 สอบ ก.พ.ร. 60 ehenbook.com ก.พ.ร. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ ก.พ.ร. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 13 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 พ.ย. -16 ธ.ค. 2559 |นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.ร.

“ก.พ.ร.”

ลิงค์: https://iqepi.com/36472/ หรือ
ตำแหน่ง: นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 17,500-23,100
อัตราว่าง: 22
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2559
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโททุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล Best Practice และความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำแนวคิดของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่างๆ แก่ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
6. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ และงานช่วยอำนวยการ
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านประชาสัมพันธ์
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในงานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานการพัฒนาระบบราชการ ผ่านทางสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อวิทยุ
สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
2. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อต่าง ๆ เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวและความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ
3. ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง ตามหลักวิชาการและความเหมาะสมในแง่มุมของการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
4. เก็บรวบรวมข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ.ร. หรือที่เกี่ยวข้องกับงานการพัฒนาระบบราชการ เพื่อช่วยในการจัดทำข่าวสาร เอกสารความรู้ต่าง ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
5. ประสานงานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
ในสาขาต่าง ๆ สื่อมวลชน ฯลฯ เพื่อสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายในการปฏิบัติงานระหว่างสำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านั้น
6. ให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร เอกสารเผยแพร่ หรือคำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของสำนักงาน ก.พ.ร. หรืองานการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง แก่ข้าราชการทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ก.พ.ร. รวมทั้งประชาชนทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล การรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน อัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน การเลื่อนระดับตำแหน่ง
2. ดำเนินการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการและลูกจ้าง การโอนย้ายข้าราชการ การว่าจ้างลูกจ้าง การให้ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี
3. การรวบรวมข้อมูลข้าราชการและลูกจ้าง การตรวจสอบข้อมูล การจัดทำทะเบียน ประวัติข้าราชการ รวมถึงจัดทำสรุปข้อมูล การจัดทำสถิติต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของข้าราชการและลูกจ้าง การจัดข้อมูลเพื่อประกอบการคัดเลือกและจัดส่งข้าราชการเข้ารับการอบรมกับหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก การดำเนินการขอรับการจัดสรรทุนและการคัดเลือกข้าราชการที่เห็นควรได้รับทุน
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสิทธิประโยชน์ต่างๆ การออกจากราชการของข้าราชการ การดูแลสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ การให้ได้รับบำเหน็จบำนาญ การควบคุมการลา การจัดสวัสดิการข้าราชการ งานพิธีการ
6. จัดหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎระเบียบหรือวิธีการปฏิบัติงานด้านบุคคลให้กับหน่วยงานเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของข้าราชการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานประจำได้
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านแผนงานโครงการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาโททุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนบริหารราชการ แผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงาน ก.พ.ร. การบริหารงบประมาณ
2. รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ เกี่ยวกับภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ทิศทางนโยบายของรัฐบาล เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการเพื่อการบรรลุภารกิจและเป้าหมายขององค์กร
3. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก หรือหน่วยงานกลางอื่นในการจัดทำแผนงานหรือโครงการ และเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินการตามเป้าหมายขององค์กร
4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
5. กำกับ ติดตาม และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการ เสนอผู้บริหาร
6. ให้คำปรึกษา แนะนำในทางปฏิบัติงานด้านงบประมาณ แผนงานและโครงการ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17500-19250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของ ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัคร
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. เสนอความเห็นในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร.
4. ให้คำปรึกษาแนะนำและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานฝ่ายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. กฎหมาย เพื่อจัดประชุมเสนอความเห็น จัดทำระเบียบ วาระ และรายงานการประชุม
5. จัดทำคู่มือเผยแพร่การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น


ชื่อตำแหน่ง : นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาระบบราชการ
อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : วุฒิปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ที่จบจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สรุปความคิดเห็น จัดทำข้อเสนอเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล Best Practice และความรู้จากต่างประเทศ เพื่อนำแนวคิดของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบราชการไทย
3. การให้คำปรึกษาแนะนำ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวทางและวิธีการในการพัฒนาระบบราชการด้านต่างๆ แก่ส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
5. การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ เช่น การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) เป็นต้น

สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร.2559 สอบ ก.พ.ร. 59 ehenbook.com ก.พ.ร. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 19 ธ.ค. 2559
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ 1 |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ 21 เม.ย. -28 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงาน

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.ร.

“ก.พ.ร.”

ลิงค์: https://iqepi.com/34363/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 เม.ย. – 28 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร.2559 สอบ ก.พ.ร. 59 ก.พ.ร. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ก.พ.ร. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | ใบสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการอื่นๆ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ 5 เม.ย. -18 เม.ย. 2559 |เจ้าหน้าที่ประสานงาน

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ก.พ.ร.

“ก.พ.ร.”

ลิงค์: https://iqepi.com/34201/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประสานงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 เม.ย. – 18 เม.ย. 2559
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ก.พ.ร.กรุงเทพมหานคร

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ

สมัครงาน ก.พ.ร. งานราชการ กรุงเทพมหานคร ก.พ.ร. รับสมัคร สอบ ก.พ.ร.2559 สอบ ก.พ.ร. 59 ก.พ.ร. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ก.พ.ร. :ตนเอง  email  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง ก.พ.ร. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
แผนที่ | ประกาศ | ใบสมัคร |


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8 (11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

"ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8 (11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557)"

ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12225/ หรือ
ตำแหน่ง: โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นรป.) รุ่นที่ 8
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 40
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ธ.ค. – 24 ม.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 8

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการบรรจุให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาระบบราชการ สังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. โดยได้เรียนรู้ด้านวิชาการและการปฏิบัติราชการกับผู้บริหารภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ และผู้บริหารภาคเอกชนเป็นเวลา 22 เดือน

เมื่อสำเร็จจากโครงการแล้ว จะโอนไปดำรงตำแหน่งในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป


วิธีการสมัครงานข้าราชการ ก.พ.ร. :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  ไปรษณีย์  

ใบสมัครออน์ไลน์     

*หมายเหตุ : สำหรับบุคลที่สนใจสมัคร สามารถส่งรายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-mail : pesd8@igpthai.org

สอบถามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่ 

 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.  โทร. 0-2141-9017-8
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โทร 0-2356-999 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 3 ก.พ. 2557
สอบวันที่: 8-9 ก.พ. 2557
ประกาศผลสอบ: 17 ธ.ค. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ ก.พ.ร. คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •