• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 8 -20 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  ฝากประชาสัมพันธ์

  "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 8 -20 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12372/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 20 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – อายุไม่เกิน 35 ปี
  – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  – สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี
  – สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  – มีบุคลิกภาพดี
  -ปฏิบัติงานที่ มธ. ท่าพระจันทร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : บริการการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท ภาคภาษาอังกฤษ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 24 ม.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
  เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 9 -29 ม.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

  "กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบ [ข้าราชการ] 9 -29 ม.ค. 2557  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12366/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 29 ม.ค. 2557
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ห้อง 501 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 022024012

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 03 มี.ค. 2557
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -24 ม.ค. 2557  ช่างอิเล็กทรอนิกส์

  "กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบ [พนักงานราชการ] 2 -24 ม.ค. 2557  ช่างอิเล็กทรอนิกส์"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12355/ หรือ
  ตำแหน่ง: ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ระดับการศึกษา: ปวส.  
  อัตราเงินเดือน: 12,240
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 – 24 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ด้วย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นพนักงานราชการ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  

  ณ แผนกธุรการและกำลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ฝึกยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 28 ม.ค. 2557
  ประกาศผลสอบ: 30 ม.ค. 2557
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -15 ม.ค. 2557  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12335/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน /สำนักตรวจสอบภายใน

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 40 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : การเงินและบัญชี
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
  ด้าน : การตรวจสอบภายใน การบัญชีและการเงิน และการบริหารธุรกิจ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  2 การใช้โปรแกรม Open Office
  3 การใช้โปรแกรม ACL
  4 หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 การตรวจสอบหน่วยงานโดยรับตรวจตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ
  2 การประสานงานกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการประชุม
  3 การนัดหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ
  4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -28 ก.พ. 2557  วิศวกร

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -28 ก.พ. 2557  วิศวกร"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12334/ หรือ
  ตำแหน่ง: วิศวกร
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  วิศวกร/ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การแพทย์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 24 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องกล
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า ชีวการแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 1 ขึ้นไป
  ด้าน : Biomedical Engineering Desian / Menufacturing

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
  2 มีความรู้และความชำนาญในการใช้โปรแกรมการออกแบบ 3 มิติ
  3 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
  4 มีความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินผล

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ออกแบบและพัฒนาวัสดุฝังในทางการแพทย์
  2 วิจัยและพัฒนาการขึ้นรูปวัสดุที่มีความเข้ากันได้ทางชีวภาพกับร่างกายเพื่อ ใช้สำหรับเป็นวัสดุฝังในแบบเฉพาะบุคคล หรือวัสดุพรุนสำหรับงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ
  3 ออกแบบและพัฒนาเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์
  4 ร่วมประสานงาน ผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการต้นแบบรวดเร็วทางการแพทย์ และหน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวภาพ
  5 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -31 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12333/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักวิเคราะห์,ที่ปรึกษา
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 3
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  นักวิเคราะห์/งานส่งเสริมธุรกิจซอฟต์แวร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  สาขาวิชา : การตลาด
  เกรดเฉลี่ย : 2.5
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 3 ถึง 6 ปี
  ด้าน : ประสานงานและการจัดการโครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการ และการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ประสานงานและพิจารณาการจัดทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
  2 บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  3 บริหารจัดการ วิเคราะห์ และใช้ประโยชน์ข้อมูลการตลาดและข้อมูลเอกชน
  4 บริหารและประสานงานและร่วมมือกับทีมงานเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันไปสู่่เป้าหมาย
  5 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   


  ที่ปรึกษา/งานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
  ด้าน : อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี หากมีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์จะพิจารณาเป็น พิเศษ
  2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
  3 มีความรู้ด้านระบบคุณภาพ ISO 9001:2000
  4 มีทักษะในการติดต่อประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้ดี
  5 สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word ,Excel,Powerpoint และสามารถสื่อสาร ค้นหาข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี วิเคราะห์ปัญหา และจัดหาผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ขอรับการสนับสนุน ตลอดจนบริหารจัดการโครงการสนับสนุน (จัดทำรายงานผลโครงการ และควบคุมคุณภาพของโครงการ)
  2 ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและให้บริการแก่งาน/หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  3 ให้บริการลูกค้า การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการอย่างกว้างขวาง
  4 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  5 สรุป ประมวล และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาขั้นต้นทราบเป็นระยะๆ
  6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

   


  นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์และความร่วมมืออุทยานวิทยาศาสตร์

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารจัดการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์
  ประสบการณ์ : 3 ขึ้นไป
  ด้าน : การค้นคว้าข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ ประเมินผล จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง การติดต่อประสานงานหน่วยงานและการจัดประชุม

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 ทักษะในการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
  2 ทักษะในการเขียนรายงานและนำเสนอข้อมูล ผลงาน
  3 ทักษะในการคิดริเริ่ม การวางแผน และการแก้ปัญหา
  4 ทักษะในการทำงานเป็นทีมและติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  5 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
  6 สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
  7 หากสามารถใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเช่น SPSS ได้ดีพิจารณาเป็นพิเศษ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ค้นคว้า ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ และการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างมีผลิตภาพ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่าง เป็นรูปธรรม โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภายในและภายนอก สวทช.
  2 บริหารจัดการโครงการ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย
  3 แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้งานสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4 ประสานความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมาย พันธมิตร เครือข่าย ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  5 บันทึกและรวบรวมองค์ความรู้ไว้กับองค์กร รวมทั้งสรุปผล เปรียบเทียบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานกับแผนงานและเป้าหมายของโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา
  6 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย

  "สวทช. เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -10 ม.ค. 2557  ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12332/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,นักวิเคราะห์,ผู้ช่วยวิจัย
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  นักวิเคราะห์/งานกลยุทธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 25 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : การตลาด
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
  ด้าน : การวิเคราะห์ธุรกิจ การขาย และการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ระบบบริหารโครงการ วิศวกรรมศาสตร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 รวบรวมข้อมูลอุตสาหกรรม / ตลาด เพื่อจัดทำแผน นโยบายอุตสาหกรรม / ตลาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีของศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศอ.)
  2 ประสานงานกับภาคเอกชน ภาครัฐ และห้องปฏิบัติการภายใน ศอ. / สวทช. เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  3 โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เทคโนโลยีของ ศอ./ สวทช. สู่ผู้ประกอบการ


  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัยต้นแบบและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
  เพศ : ไม่ระบุ

  จำนวน: คน
  อายุ : ตั้งแต่ 20 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์/ วิทยาศาสตร์ ด้าน ไฟฟ้า/ สื่อสาร/ คอมพิวเตอร์
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 10 ปี
  ด้าน : Embedded hardware/ firmware, Application programming, Computer network ประมาณ 0-10 ปี

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านการเขียนได้เป็นอย่างดี
  2 การอยู่ร่วมกับผู้อื่น, การรับฟังและเสนอแนะความคิดเห็น, การทำงานเป็นทีม, การรู้จักคิดก่อนพูด, ความรับผิดชอบ, ความใฝ่รู้และปฏิบัติในทางที่ดี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 Embedded firmware programming
  2 Application programming for embedded platform
  3 Hardware design/ implement/ debug
  4 Computer network (if have)

   


  นักวิเคราะห์/งานบริหารโครงการวิจัย

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 23 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์
  เกรดเฉลี่ย : 3
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : หรือวิศวกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : 2 ขึ้นไป
  ด้าน : การบริหารโครงการหรือ การวิเคราะห์โครงการ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา
  2 มีประสบการณ์การทำวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ทางการตลาดหรือแนวโน้มเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนา
  3 มีความคิดเชิงวิเคราะห์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา / ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
  2 ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยและการนำงานวิจัยไปสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ
  3 ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยของศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดการส่งมอบผลงานได้ตรงตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
  4 วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานที่รับผิดชอบของโครงการวิจัยและ / หรือวิเคราะห์ ประเมินผล เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยที่รับผิดชอบโครงการวิจัย โปรแกรม หรือนโยบายและแผน
  5 ประสานงาน การจัดประชุม / สัมมนาระหว่างนักวิจัยและบุคคล / หน่วยงานภายใน / หน่วยงานภายนอก เพื่อแสวงหาความร่วมมือ / แหล่งทุนในโครงการวิจัย รวมทั้งระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานต่างๆ ภายใน / ภายนอก องค์กรเพื่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย
  6 จัดเก็บข้อมูลของโครงการวิจัย / แผนงานวิจัยให้ทันสมัยและพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน

   


  ผู้ช่วยวิจัย/ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงสร้างพื้นผิว

  เพศ : ไม่ระบุ
  จำนวน: 1 คน
  อายุ : ตั้งแต่ 22 ปี ถึง 35 ปี
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
  สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ (เคมี)
  เกรดเฉลี่ย : 3.25
  สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง : วัสดุศาสตร์ ปิโตรเคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  ประสบการณ์ : ตั้งแต่ 0 ถึง 1 ปี
  ด้าน : ไม่ระบุ

  ทักษะความสามารถพิเศษ :
  1 วัสดุศาสตร์ การสังเคราะห์เคมีอินทรีย์ การสังเคราะห์มอโนเมอร์ และพอลิเมอร์

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  1 ช่วยวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม ในโครงการวิจัยตามแผนงานของห้องปฏิบัติการวัสดุนาโนเฉพาะทางและโครงส้างพื้นผิว
  2 รายงานผลการปฏิบัติงาน ข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างสม่ำเสมอ
  3 ประสานงานทั่วไป เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  4 ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

   


  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สวทช. :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -เป็นต้นไป  โครงการ PWA Call Center 1662,เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent),เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)

  "การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดรับสมัครสอบ [ลูกจ้างชั่วคราว] บัดนี้ -เป็นต้นไป  โครงการ PWA Call Center 1662,เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent),เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12331/ หรือ
  ตำแหน่ง: โครงการ PWA Call Center 1662,เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent),เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)
  ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
  อัตราเงินเดือน: 10,740-13,4110
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – เป็นต้นไป
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

  เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662

  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร (Agent)

  **เพศชาย/หญิง ปวส.ทุกสาขา**

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • รับเรื่องร้องเรียนและตอบชี้แจงข้อร้องเรียนของลูกค้าและประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วน PWA Call Center 1662
  • ประสานงานการรับ-ส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนกับ กปภ. เขต และ กปภ.สาขา
  • บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนอาทิข้อมูลลูกค้า สถิติการรับเรื่องร้องเรียน ลงในระบบ Call Center และโปรแกรมรายงานข้อมูลอื่นๆ
  • ให้บริการข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้ร้องเรียนพึงพอใจการให้บริการของ PWA Call Center 1662
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กปภ.มอบหมาย

  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบ (Supervisor)

  **เพศชาย/หญิง ปริญญาตรี.ทุกสาขา**

  หน้าที่รับผิดชอบ

  • ควบคุมดูแล บริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีม Agent อย่างมีประสิทธิภาพ
  • บริหารงานการรับสายโทรเข้าและโทรออก ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ตรวจสอบและติดตามข้อร้องเรียนให้ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วทุกข้อร้องเรียน
  • รายงานผลการปฏิบัติงานของ Agent
  • ให้บริการข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้ร้องเรียนพึงพอใจกับการให้บริการของ PWA Call Center 1662
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ กปภ. มอบหมาย

  ลักษณะการปฏิบัติงาน

  ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ PWA Call Center 1662 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค


  วิธีการสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  

  – สมัครด้วยตนเอง ณ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. ในวันและเวลาทำการ กรณีไม่สามารถสมัครด้วยตนเองได้ ให้กรอกใบสมัครพร้อมลงนามรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัครและมอบหมายให้บุคคลอื่นยื่นใบสมัครแทนได้

  – ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งไปที่ กองทรัพยากรบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค เลขที่ 72 ซ.แจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  เอกสารหลักฐานในการสมัคร

  1. รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ติดใบสมัคร)
  2. ตำแหน่ง Supervisor – สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จำนวน 1 ฉบับ / เอกสารแสดงประสบการทำงานด้านระบบ Call Center
  3. ตำแหน่ง Agent – สำเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  6. สำเนาหลักฐานแสดงการพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร (เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
  7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสำคัญการสมรส (ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานข้างต้นไม่ตรงกัน) จำนวน 1 ฉบับ

  กปภ.สงวนสิทธิพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบตามข้อ 4.1-4.5 ยกเว้น ข้อ 4.6 ให้ยื่นเฉพาะเพศชาย และข้อ 4.7 ให้ยื่นเฉพาะผู้เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และผู้ที่สมรสแล้ว

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ. เลขที่ 72 ซ.แจ้งวัฒนะ 1 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

  โทร.025518907 PWA Call-Center 1662

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: กปภ.ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาและติดต่อกลับไปยังผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมะาสมเมื่อมีอัตราว่าง หรือเมื่อครบกำนหดการรับสมัครและ/หรือตามระยะเวลาที่ กปภ.เห็นสมควร
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นิติกร

  "สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) เปิดรับสมัครสอบ [เจ้าหน้าที่] บัดนี้ -17 ม.ค. 2557  ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นิติกร"

  ลิงค์ย่อ: https://iqepi.com/12327/ หรือ
  ตำแหน่ง: ,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นิติกร
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
  อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
  อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2557
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและโครงการอื่นที่จำเป็นต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นประโยชน์ต่อ การค้า การท่องเที่ยว การลงทุนระหว่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์,บริหารธุรกิจ,วิศวกรรมศาสตร์,รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,สังคมศาสตร์ หรือสาขาสิ่งแวดล้อม
  2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน หรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
  3. นิติกร ปริญญาตรีขึ้นไปในด้านกฎหมาย

  วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ไปรษณีย์  อีเมล์  

  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาวุฒิการศึกษาและรายละเอียดผลการศึกษา (transcript) จำนวน 1 ชุด
  5. เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด
  6. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่นอตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

  สมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักงานงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) ชั้น 14 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ เลขที่ 123 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็มมุมซองว่า "สมัครงาน" และ สพพ.จะดูวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

  สมัครทางอีเมล์ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสำนักงาน พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ PDF มาทางอีเมล์ HR@neda.or.th

  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-617-7676 ต่อ 502

  DownLoad ใบสมัคร

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:
  ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!