โอน/ย้าย/เลื่อน

ข้าราชการโอน / ย้าย

 • โอน/ย้าย/เลื่อน

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ โอน/ย้าย/เลื่อน บัดนี้-17 ก.ย. 2564

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  ฝากประชาสัมพันธ์

  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

  ลิงค์: https://ehenx.com/15227/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 2
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ก.ย. 2564
  โอน/ย้าย/สับเปลี่ยน

  ฝากประชาสัมพันธ์