Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.โนนสวรรค์ จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ,เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน,บุคลากร,นิติกร,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการศึกษา (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.โนนสวรรค์ จ.อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศ อบต.โนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 11 ตำแหน่ง 11 อัตรา

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
๑.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑
๑) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน ๑ อัตรา
๒) เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ อัตรา
๓) ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ อัตรา
๒.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒
๑) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
๒) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
๓) เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จำนวน ๑ อัตรา
๔) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
๓.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓
๑) บุคลากร จำนวน ๑ อัตรา
๒) นิติกร จำนวน ๑ อัตรา
๓) นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
๔) นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการอบต.โนนสวรรค์ จ.อุบลราชธานี :

กำหนดการรับสมัครสอบแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 3-21 มิ.ย. 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานึี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 มิ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments