Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -7 พ.ย. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ลิงค์: https://ehenx.com/17723/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริหารทั่วไป(ครู)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 พ.ย. – 7 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยวิทยาลัยพณิชยการอีนทราชัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุมงๆนบริหารทั่วไป ตำแหน่งพนักงานนริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏึบัตงานในวิทยๆลัยพ£นิชยการอนทราชัย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในฃัอ 5 ชองประกาศคณะกรรมกๆรกๆรบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายม พ.ศ. 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเสือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ค. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ค. 2554 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงานและการชัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาซืวศึกษาที่ 297/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ค. 2556 เรื่องมอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อชัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป การชัดทำและลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 7 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments