Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ต.ค. 2565

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17683/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: พะเยา (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตวพะเยา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักพัฒนาพ้นรุสัตว์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยลัตวบาล

ด้วยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์พะเยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ พนักงานราชการ ลงวันที่ ดธ) กันยายน ๒๕๕๖ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาบและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

(๑) รับผิดชอบการดูแล การเลี้ยงและผลิตสัตว์ พันธุสัตว์ทดลอง ในหน่วยงาน
(๒) ช่วยปฏิบัติงานด้านเก็บ และบันท็กข้อมูลด้านสัตวบาล
(๓) ช่วยปฏิบัติงานด้านผลิตอาหารสัตว์ เตรียม จัดหาและสำรองเสบียงสัตว์
(๔) ปฏิบ้ติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่!ด้รับมอบหมาย


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ณ 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตวพะเยา ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตวพะเยา ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2565 – 21 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1

Comments

comments