กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -28 มิ.ย. 2565 รวม 24 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสรรพาวุธทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/17163/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างยางและพลาสติก,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างกลโรงงาน,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างไฟฟ้า,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาช่างยนต์,ช่างสรรพาวุธสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 13,280-
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา (กรมสรรพาวุธทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 28 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสรรพาวุธทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมสรรพาวุธทหารบก

เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม)

กรมสรรพาวุธทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เพิ่มเดิม) จำนวน ๒๔ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างยางและพลาสติก

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยนต์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างยางและพลาสติก

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการผลิต, ช่างประดิษฐ์, การยางและพอลิเมอร์, เทคโนโลยี และพอลิเมอร์, ช่างอุตสาหกรรม, ช่างยานยนต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางและ พลาสติก มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ยางและพลาสติก


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น เครืองกล,
ช่างกลโรงงาน ช่างโลหะ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับเครื่องกลโรงงาน


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่างไฟฟ้า, ไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ ช่างไฟฟ้า


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาช่างยนต์

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยานยนต์ มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับงานยานยนต์


ช่างสรรพาวุธ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เข่น คอมพิวเตอร์กราฟฟิก, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีความรู้ความสามารถในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องมายื่นหลักฐานด้วยตนเอง ณ หอประชุม 

กรมสรรพาวุธทหารบก กรมสรรพาวุธทหารบก ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2565 – 28 มิถุนายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมสรรพาวุธทหารบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments