มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 พ.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิงค์: https://ehenx.com/16859/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,190-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (มหาวิทยาลัยมหิดล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๒ อัตรา ปฏิบัติงานที่ หน่วยผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10190- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 ๑. คุณวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนด้น (ม.๓) – มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๒. อายุไม่เกิน ๓๐ ปี (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
๓. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีใบสำเนาแสดงวิทยฐานะว่าสำเร็จการฟิกทหาร รด. ชั้นปีที่ ๓ (ใบ สด.๘)
๔. สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ และปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ

 ๑. ปฏิบัติหน้าที่เปิด-ปิด ทำความสะอาดพื้นที่ของสำนักงาน สถานที่ ทรัพย์สิน ของศูนย์ผลิตยาและวัสดุทางทันตกรรม และควบคุมการทำความสะอาด ของแม่บ้านบริเวณห้องคลังวิทยาศาสตร์และสารเคมี
๒. ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ให้ปราศจากเชื้อ และควบคุม การทำงานของเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการตรวจสอบความพร้อม ของสารเคมี บรรจุภัณฑ์ ฉลากยา ให้เป็นไปตามเอกสารควบคุมการผลิตยา และสารทางทันตกรรม
๓. บรรจุยาและขวดยาสำหรับการขนส่ง ติดฉลาก พร้อมบันทึกข้อมูลการใช้ บรรจุภัณฑ์ และข้อมูลการขนส่งยาเข้าคณะ
๔. จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมที่งานแสดงสินค้า (ปีละ ๒ ครั้ง)
๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่จุด One Stop Service อาคารเฉลิมพระ เกียรติ ๕๐ พรรษา ชั้น ๑ คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๖ ถนนโยธี แขวงราชเทวี ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments