Categories
รายงานพิเศษ

รายงานพิเศษ.. สอบตำรวจ 2556 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ บุคคลภายใน 7,000 อัตรา (ชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร) (2 – 10 เม.ย. 2556)

รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา
พ.ศ. 2556
    

บช.ศ., บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.ตชด.และ สงป.

การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ร่าง แผนการปฏิบัิติงานในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวนเป็นไปตามที่ ตร.(สกพ.) อนุมัติจัดสรรอัตราและตำแหน่ง (ประมาณ 7,000 อัตรา)

รายละเอียดคลิกที่นี่

Comments

comments