กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.พ. 2565

กระทรวงการต่างประเทศ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 ก.พ. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16324/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ ที่ ๑/๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

ด้วยกองประชาสัมพันธ์การทูตสาธารณะ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

–    มีสัญชาติไทย (หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
–    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
–    มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคในการบันทึกภาพ เสียง วีดิทัศน์ และถ่ายทอดสด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสื่อผสมสมัยใหม่ ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต รายการเพื่อออกอากาศทาง Social Media
–    มีทักษะในการบันทึกภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ด้านเทคนิคในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียง
–    มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมขั้นพื้นฐานต่าง ๆ และ โปรแกรมตัดต่อภาพ เสียง และวีดิทัศน์
–    เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง มีความคล่องตัวสูง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน
–    คล่องแคลว มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
–    สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดไต้
–    สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาทั้งในวันราชการและวันหยุดราชการได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

– ปฏิบัติงานด้านการติดตั้งอุปกรณ์บันทึก ถ่ายทำและถ่ายทอดวีดิทัศน์สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง Social Media
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– ออกแบบและตัดต่อภาพและเสียงเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ
– ให้ข้อมูล/ข้อเสนอแนะด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
– ออกแบบและจัดทำ Infographic ที่เกี่ยวกับงานของกระทรวงการต่างประเทศ 
– มีความรู้ความสามารถด้านเทคนิคในการบันทึกภาพ เสียง วีดิทัศน์ และถ่ายทอดสด รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสื่อผสมสมัยใหม่ ตลอดจนการติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการเพื่อออกอากาศทาง Social Media
– มีทักษะในการบันทึกภาพ เสียง และวีดิทัศน์ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้านเทคนิคในส่วนที่เกี่ยวกับภารกิจการบันทึกและถ่ายทอดภาพและเสียง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมขั้นพื้นฐานต่าง ๆ และโปรแกรมตัดต่อภาพ เสียง และวีดิทัศน์
– เป็นผู้มีสุขภาพดี แข็งแรง มีความคล่องตัวสูง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงาน
– คล่องแคล่ว มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้
– สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาทั้งในวันราชการและวันหยุดราชการได้ 

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านประชาสัมพันธ์

– พิจารณาจากใบสมัคร เอกสารประกอบ และผลงาน
– ทดสอบโดยการสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ file 1 | ใบรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments