Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 7 ธ.ค. -14 ธ.ค. 2564

กองบัญชาการกองทัพไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15796/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและการบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

กรมการเงินทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือนเทือ สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๑ อัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการเงินและการบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการเงินและการบัญชี

๑.๓.๑ เป็นเพศชาย/หญิง
๑.๓.๒ สำเร็จการศึกษา ปวช. – ปวส. สาขาการบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร
๑.๓.๓ มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๑.๓.๔ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๑.๓.๕ ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานการเงินและการบัญชี

๑.๒.๑ จัดทำ รวบรวม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน หรือการงบประมาณ
๑.๒.๒ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ ตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๒.๓ บันทึกรายการในสมุดลงรายการเบื้องต้นจัดทำบัญชีแยกประเภท และ ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ
๑.๒.๔ ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับภาษี หัก ณ ที่จ่าย
๑.๒.๕ รับและจ่ายเงินตามหลักฐาน พร้อมทั้งรับผิดชอบเงินที่รับจ่ายเฉพาะ ในหน้าที่ของตน
๑.๒.๖ จัดทำรายงานแสดงยอดเงินรับจ่ายและคงเหลือ พร้อมทั้งส่งเงินเหลือคืน ในกรณีที่รับเงินไปจ่าย
๑.๒.๗ เก็บรักษาบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชีไวในที่มั่นคงปลอดภัย
๑.๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานการเงินและการบัญชี

๕.๑.๒.๑ วิชาการบัญชีเบื้องต้น
๕.๑.๒.๒ วิชาภาษีอากร
๕.๑.๒.๓ วิชาการเงินธุรกิจ
๕.๑.๒.๔ วิชาความรู้รอบตัว เนื้อหาเกี่ยวกับ ข่าวการเมือง เศรษฐกิจ การทหาร สังคม ในห้วงวันที่ ๑- ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. – 14 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองบัญชาการกองทัพไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments