Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครสอบ 29 พ.ย. -8 ธ.ค. 2564

กรมแพทย์ทหารอากาศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15699/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสถิติ,เจ้าพนักงานสถิติ,ช่างไฟฟ้า,พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมแพทย์ทหารอากาศ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมแพทย์ทหารอากาศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยกรมาแพทย์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 4 คน มีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11900- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


ช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10400- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10000- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสถิติ

ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเวชระเบียน) หรือสาธารณสุขบัณฑิต (สาขาเวชระเบียน)


เจ้าพนักงานสถิติ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (สาขาบัญชี หรือ สาขาการเงินและการธนาคาร)


ช่างไฟฟ้า

มีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับชั้นที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะงานในหน้าที่


พนักงานบริการ

มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมแพทย์ทหารอากาศ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองอำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)

กรมแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 8 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025346000

ต่อ 47510

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมแพทย์ทหารอากาศ

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments