กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 พ.ย. 2564

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-30 พ.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15694/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน,นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาฟิมือแรงงาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาIเมือแรงงาน

ด้วยกองส่งเสริมการพัฒนาฟิมือแรงงานมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็น
ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฟิมือแรงงาน ปฏิบัติงาน ณ กองส่งเสริมการพัฒนาฟิมีอแรงงาน อาศัยอำนาจ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๒๐๘๖๑ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อที่ ๑ และประกาศกรมพัฒนาฟิมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างกองทุนพัฒนาฟิมือแรงงาน ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๖๕๖๓โดยมีรายละเอียด ดังต่อโปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการเงินและบัญชี

ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทางบัญชี พณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  :ตนเอง   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร ดังนี้
1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อาคาร 25 ปี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานทางอีเมล์ sdpd4977@gmail.com ด้วยไฟล์นามสกุล PDF ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. และรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับทางอีเมล์เพื่อแจ้งเลขประจำตัวผู้สมัคร ทั้งนี้ ในวันเข้ารับ การทดสอบความรู้ความสามารถให้นำใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานดังกล่าวมาให้เจ้าหน้าที่ หากไม่นำ เอกสารดังกล่าวมายื่นในวันเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถจะไม่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments