กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 12 ต.ค. -20 ต.ค. 2564 รวม 97 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15502/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,พยาบาลวิชาชีพ,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานเวชสถิติ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,นักกายอุปกรณ์,นักจิตวิทยาคลินิก,นักเทคนิคการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,นักรังสีการแพทย์,เภสัชกร,นายแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-23,100
อัตราว่าง: 97
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นครปฐม,ลำปาง,อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ต.ค. – 20 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ต่าง ๆ ของกรมการแพทย์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังลือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 73 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-23100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าพนักงานเวชสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-11930 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


นักกายอุปกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจิตวิทยาคลินิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15800-17380 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายแพทย์

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000-23100 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม


พยาบาลวิชาชีพ


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์


เจ้าพนักงานเวชสถิติ


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม


นักกายอุปกรณ์


นักจิตวิทยาคลินิก


นักเทคนิคการแพทย์


นักรังสีการแพทย์


นักรังสีการแพทย์


เภสัชกร


นายแพทย์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม


พยาบาลวิชาชีพ


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์


เจ้าพนักงานเวชสถิติ


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม


นักกายอุปกรณ์


นักจิตวิทยาคลินิก


นักเทคนิคการแพทย์


นักรังสีการแพทย์


นักรังสีการแพทย์


เภสัชกร


นายแพทย์

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานเภสัชกรรม


พยาบาลวิชาชีพ


เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์


เจ้าพนักงานเวชสถิติ


เจ้าพนักงานเภสัชกรรม


นักกายอุปกรณ์


นักจิตวิทยาคลินิก


นักเทคนิคการแพทย์


นักรังสีการแพทย์


นักรังสีการแพทย์


เภสัชกร


นายแพทย์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค. – 20 ต.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments