Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

กรมยุทธโยธาทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/15306/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 12,430-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมยุทธโยธาทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธโยธาทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธโยธาทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุ
เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กรมยุทธโยธาทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ

๓.๑ เพศชาย/หญิง
๓.๒ อายุไม่ตํ่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันประกาศรับสมัครวันแรก)
๓.๓ สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับงานระเบียบงานสารบรรณเป็นอย่างดี
๓.๔ มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word และ Excel) และมีความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี
๓.๕ มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการ
๓.๖ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเสือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่า
นั้นมาเรียกร้องสิทธิบรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไมได้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมยุทธโยธาทหารบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ณ แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ

กรมยุทธโยธาทหารบก กรมยุทธโยธาทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธโยธาทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments