สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-27 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สภากาชาดไทย

ลิงค์: https://ehenx.com/15262/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สภากาชาดไทย เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาขาดไทย

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นบุคลากรชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย

ด้วยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อจ้างบุคคล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

3.1    ไม่จำกัดเพศ อายุตั้งแต่ 25 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
3.2    หากเป็นเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
3.3    วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การเงิน การบัญชี
3.4    ปฏิบัติงานประจำที่ อาคารสวางคนิเวศ จังหวัดสมุทรปราการ และสามารถปฏิบัติงาน
นอกเวลา วันหยุด ได้
3.5    หากเป็นคนในพื้นที่ มีภูมิลำเนาที่จังหวัดสมุทรปราการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.6    หากได้รับคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลคํ้าประกันตามหลักเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินทั้งหมดของอาคารสวางคนิเวศ ติดต่อประสานงานกับส่วนกลางใน
เรื่องเอกสาร และการรับส่งเอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานด้านงานการเงิน งานงบประมาณ การบัญชีทั่วไป นำล่งข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ดึงข้อมูล
จากระบบ FMIS ล่งให้กับสำนักงานบัญชี จัดทำสรุปรายการกระทบยอดเงินฝาก ตรวจสอบข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ของอาคารสวางคนิเวค บันทึกปรับปรุงบัญชี จัดเก็บเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี และปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ใด้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สภากาชาดไทย

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments