การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ส.ค. 2564

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

ลิงค์: https://ehenx.com/15223/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานขับรถ
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัคร

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ ที่ 33/2564

เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ (เพิ่มเติม)

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือก และจ้างเป็นพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานเป็นการประจำตามพื้นที่ ที่กำหนด โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานขับรถ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานขับรถ

2.1    ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
2.2    สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบเท่า
2.3    มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18ปีบริบูรณ์และมีอายุไม่เกินตามเกณฑ์ที่กำหนดในวันที่ยื่นใบสมัครผ่านระบบ รับสมัครงานออนไลน์

วิธีการสมัครงานพนักงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments