มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ส.ค. -22 ส.ค. 2564

มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ส.ค. -22 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยนครพนม

ลิงค์: https://ehenx.com/15162/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: นครพนม
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ส.ค. – 22 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะ งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูลทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถให้บริการ และส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
5. มีความใฝ่รู้ อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6. อุทิศเวลาให้กับราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันเสาร์-วันอาทิตย์ได้
7. มีประสบการณ์การทำงาน ด้านประกันคุณภาพการศึกษา งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานทะเบียนและประมวลผล ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สังกัดคณะครุศาสตร์
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และการสืบค้นข้อมูล ทาง Internet ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถให้บริการ และส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้เป็นอย่างดี
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
5. มีความใฝ่รู้ อดทน และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
6. อุทิศเวลาให้กับราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันเสาร์-วันอาทิตย์ได้
7. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี (แสดงหลักฐาน)
8.หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการเงินในสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
– งานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
– งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
– งานทะเบียนและประมวลผลสังกัดคณะครุศาสตร์
– งานด้านการเงิน

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเหตุการณ์ทั่วไป)

2. ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และงานเอกสารต่าง ๆ ) 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 14 ส.ค. – 22 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยนครพนม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments