ยกระดับล็อคดาวน์เข้มงวด เพิ่ม 3 จว.เปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดร้าน-ห้าง-ตลาด


ฝากประชาสัมพันธ์

ยกระดับล็อคดาวน์เข้มงวด เพิ่ม 3 จว.เปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดร้าน-ห้าง-ตลาด

ลิงค์: https://ehenx.com/14937/ หรือ
เรื่อง:


ยกระดับล็อคดาวน์เข้มงวด เพิ่ม 3 จว.เปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดร้าน-ห้าง-ตลาด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคำสั่งนายกรัฐมนตรี ข้อกำหนด 11 ข้อ ยกระดับล็อกดาวน์ควบคุมโควิด-19 พร้อมขยายพื้นที่สีแดงเข้มเป็น 13 จังหวัด เริ่มวันที่ 20 ก.ค. 2564

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ใจความว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์ เป็นหลายสายพันธ์ุยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเสี่ยงที่จะเกิดภาวะวิกฤติด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ซึ่งรัฐบาลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ได้ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง และจริงจังในการเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจคัดกรอง การรักษาพยาบาล และการเร่งรัดการจัดฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตามเมื่อได้มีการประเมินสถานการณ์ภายหลังปรากฏว่ายังไม่ชะลออัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ติดเชื้อ และจำนวนผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังอาการ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาคหลายจังหวัด ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มต่อเนื่อง  ซึ่งมักเป็นการติดเชื้อจากการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในครอบครัว และชุมชน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพิ่มเติมขึ้นจากข้อกำหนดที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ในประกาศข้อกำหนดดังกล่าว มีมาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด 11 ข้อ ใจความสรุป คือ 

 • ปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นสีแดงเข้ม)
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามออกนอกเคหสถาน 21.00 – 04.00 ของวันรุ่งขึ้น
 • จำหน้ายอาหารได้จนถึง 20.00 น. ห้ามนั่งในร้าน
 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า เปิดบริการได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านยา พื้นที่ฉีดวัคซีน หรือบริการทางการแพทย์ของรัฐ จนถึง 20.00 น.
 • โรงแรม เปิดได้ตามปกติ แต่งดจัดประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง
 • ร้านสะดวกซื้อ ตลาด เปิดได้ถึง 20.00 น.
 • ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 5 คน
 • ขนส่งสาธารณะ จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 50% ของความจุ
 • ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐ ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดและเต็มจำนวน
 • ภาคเอกชน จำเป็นให้เจ้าหน้าที่และบุคลากร ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเช่นเดียวกัน
 • บังคับใช้มาตรการตามข้อกำหนด 14 วัน ประเมินสถานการณ์ทุก 7 วัน
 • ขยายพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม จ.ชลบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.พระนครศรีอยุธยา 
 • มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นมาตรการขนส่งสาธารณะข้อ 6 ให้มีผลตั้งแต่วันที่  21 ก.ค. 2564 

ไฟล์แนบ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments