งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 มิ.ย. -2 ก.ค. 2564 รวม 406 อัตรา,

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
ฝากประชาสัมพันธ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลิงค์: https://ehenx.com/14519/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 406
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 มิ.ย. – 2 ก.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครรวม 406 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดจำนวนประกาศจังหวัดจำนวนลิงค์ประกาศ
กระบี่5คลิกที่นี่เพชรบูรณ์5คลิกที่นี่
กาญจนบุรี5คลิกที่นี่แพร่5คลิกที่นี่
กาฬสินธุ์5คลิกที่นี่ภูเก็ต9คลิกที่นี่
กำแพงเพชร5คลิกที่นี่มหาสารคาม5คลิกที่นี่
ขอนแก่น6คลิกที่นี่มุกดาหาร5คลิกที่นี่
จันทบุรี6คลิกที่นี่แม่ฮ่องสอน3คลิกที่นี่
ฉะเชิงเทรา7คลิกที่นี่ยโสธร3คลิกที่นี่
ชลบุรี7คลิกที่นี่ยะลา4คลิกที่นี่
ชัยนาท4คลิกที่นี่ร้อยเอ็ด5คลิกที่นี่
ชัยภูมิ5คลิกที่นี่ระนอง6คลิกที่นี่
ชุมพร6คลิกที่นี่ระยอง7คลิกที่นี่
เชียงราย5คลิกที่นี่ราชบุรี6คลิกที่นี่
เชียงใหม่6คลิกที่นี่ลพบุรี5คลิกที่นี่
ตรัง5คลิกที่นี่ลำปาง6คลิกที่นี่
ตราด5คลิกที่นี่ลำพูน6คลิกที่นี่
ตาก6คลิกที่นี่เลย5คลิกที่นี่
นครนายก4คลิกที่นี่ศรีสะเกษ5คลิกที่นี่
นครปฐม6คลิกที่นี่สกลนคร5คลิกที่นี่
นครพนม5คลิกที่นี่สงขลา7คลิกที่นี่
นครราชสีมา8คลิกที่นี่สตูล4คลิกที่นี่
นครศรีธรรมราช7คลิกที่นี่สมุทรปราการ7คลิกที่นี่
นครสวรรค์6คลิกที่นี่สมุทรสงคราม5คลิกที่นี่
นนทบุรี6คลิกที่นี่สมุทรสาคร7คลิกที่นี่
นราธิวาส4คลิกที่นี่สระแก้ว4คลิกที่นี่
น่าน5คลิกที่นี่สระบุรี7คลิกที่นี่
บึงกาฬ3คลิกที่นี่สิงห์บุรี5คลิกที่นี่
บุรีรัมย์5คลิกที่นี่สุโขทัย5คลิกที่นี่
ปทุมธานี6คลิกที่นี่สุพรรณบุรี5คลิกที่นี่
ประจวบคีรีขันธ์7คลิกที่นี่สุราษฎร์ธานี7คลิกที่นี่
ปราจีนบุรี6คลิกที่นี่สุรินทร์5คลิกที่นี่
ปัตตานี5คลิกที่นี่หนองคาย4คลิกที่นี่
พระนครศรีอยุธยา6คลิกที่นี่หนองบัวลำภู3คลิกที่นี่
พะเยา5คลิกที่นี่อ่างทอง5คลิกที่นี่
พังงา5คลิกที่นี่อำนาจเจริญ2คลิกที่นี่
พัทลุง4คลิกที่นี่อุดรธานี6คลิกที่นี่
พิจิตร5คลิกที่นี่อุตรดิตถ์5คลิกที่นี่
พิษณุโลก6คลิกที่นี่อุทัยธานี4คลิกที่นี่
เพชรบุรี6คลิกที่นี่อุบลราชธานี6คลิกที่นี่
รวม406 
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการแรงงาน

อัตราว่าง : 406 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการแรงงาน

ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการแรงงาน 

 1. ปฏิบัติภารกิจด้านการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน การแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ แรงงาน และมาตรฐานแรงงาน
 2. ปฏิบัติภารกิจด้านส่งเสริมงานคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์สวัสดิการ แรงงาน และมาตรฐานแรงงาน
 3. ปฏิบัติภารกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญ
 4. ให้คำปริกษา แนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแกนายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. สนับุสนุนการให้บุริการประชาชนผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ ของนายจ้าง ลูกจ้าง เซ่น การยื่นคำร้อง การร้องเรียน การร้องทุกข์ และการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายด้าน แรงงานในภารกิจความรับผืดชอบของกรม
 6. สำรวจและจัดเก็บข้อมูล จัดทำทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
 7. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบัญ งานบันทึกข้อมูล บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ ออนไลน์ และพิมพ์หนังสือราชการ
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก และภารกิจอื่นๆ ของกรมฯ

วิชาที่สอบ

นักวิชาการแรงงาน 

 • ความรู้ด้านแรงงาน
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สถานการณ์ปัจจุบัน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments