Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-31 ต.ค. 2563 รวม 16 อัตรา,

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/11509/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างขุดลอก,ช่างเครื่องเรือ,นายท้ายเรือกลชายทะเล,พนักงานควบคุมเรือขุด,กะลาสี,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขนส่ง,นายท้ายเรือกลลำน้ำ,เจ้าพนักงานสื่อสาร,สรั่งเรือ,พนักงานวัดระดับน้ำ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 10,430-13,800
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจ้าท่า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างขุดลอก

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


ช่างเครื่องเรือ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : 


นายท้ายเรือกลชายทะเล

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานควบคุมเรือขุด

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : 


กะลาสี

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


นายช่างสำรวจ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานขนส่ง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานขนส่ง

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : 


เจ้าพนักงานสื่อสาร

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


สรั่งเรือ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : 


พนักงานวัดระดับน้ำ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างขุดลอก

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล เทคนิคเครื่องกล เทคนิคการผลิต เขียนแบบเครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


ช่างเครื่องเรือ

1. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


นายท้ายเรือกลชายทะเล

1. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


พนักงานควบคุมเรือขุด

1. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขุดลอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


กะลาสี

1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีความสามารถในการว่ายน้ำ


นายช่างสำรวจ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


เจ้าพนักงานขนส่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


พนักงานขนส่ง

1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว
2. มีความสามารถในการว่ายน้ำ


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

1. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


เจ้าพนักงานสื่อสาร

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


สรั่งเรือ

1. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือ ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
2. มีประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ
หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


พนักงานวัดระดับน้ำ

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างขุดลอก

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขุดลอก การตกแต่งและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน และรักษาสภาพทางน้ำ โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการขุดลอก
2. ช่วยวิเคราะห์ลักษณะร่องน้ำทางเดินเรือ กระแสน้ำ ดิน และแผนที่ร่องน้ำเพื่อวางแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการขุดลอก และช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับงานขุดลอก
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างเครื่องเรือ

1. ควบคุมเครื่องจักรยนต์เรือ ในการออกปฏิบัติงาน สำรวจ ตรวจตรา ปราบปราม
2. ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ เพื่อให้มีความพร้อม สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นายท้ายเรือกลชายทะเล

1. ถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลเดินทะเล ในการออกปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจตรา ปราบปราม
2. บำรุงรักษา รักษาความสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้มีความพร้อม สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานควบคุมเรือขุด

1. ปฏิบัติงานด้านการขุดลอก โดยใช้เครื่องขุดประจำเรือขุด ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่องขุดให้ถูกต้องตามหลักวิชา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องขุดเบื้องต้น
2. ควบคุม ดูแลพัสดุ-วัสดุ อุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในเรือ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


กะลาสี

1. ปฏิบัติงานดูแล รักษา ควบคุม เฝ้า ทำความสะอาด เคาะ – ขูดสนิมและทาสีเรือ ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิดของเรือให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมที่จะใช้งาน
2. ควบคุมดูแลกว้านสำหรับดึงหรือหย่อนเรือขึ้น – ลงคานหรือสาลี่รับเรือ และ ใช้เครื่องมือกลพ่วงคานเรือ ตลอดจนดูแลกิจการประจำวันของเรือ
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นายช่างสำรวจ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ เช่น สำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจทำแผนที่ต่างๆ การสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน สำรวจเพื่อการวางแผนและทำการขุดลอกร่องน้ำ เป็นต้น
2. สำรวจด้านอุทกศาสตร์ กำหนดค่าพิกัดด้วยดาวเทียม สำรวจหยั่งหาความลึกน้ำ ตรวจวัดทิศทาง ความเร็วของกระแสน้ำ ตะกอนดิน ตรวจสอบความถูกต้องของบรรทัดน้ำ วัดระดับน้ำ
3. จัดเก็บ ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าพนักงานขนส่ง

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง การจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
4. ดูแลความปลอดภัย การจราจรและการขนส่งทางน้ำ การรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
5. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ, งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน ตรวจสอบได้
2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ จัดทำรายงานทางสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ
5. งานประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูล เช่น ให้บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่องของผู้มาขอรับบริการ หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานด้านค่าธรรมเนียม เช่น รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน สรุปรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจำวัน จัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน สรุปยอดเงินคงเหลือ และนำส่งเงินรายได้ เป็นต้น
7. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานขนส่ง

1. ควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับการใช้เรือและท่าเทียบเรือ เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้เรือและท่าเทียบเรือ
2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

1. ถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลลำน้ำ ในการออกปฏิบัติงาน สำรวจ ตรวจตรา ปราบปราม
2. บำรุงรักษาเรือ รักษาความสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้มีความพร้อม สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าพนักงานสื่อสาร

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสาร รับและส่งข่าวด้วยระบบต่างๆ เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรพิมพ์ เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบสื่อสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อให้การรับ-ส่งข่าวสารเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเหตุการณ์
2. รวบรวม คัดเลือก ตรวจสอบและเรียบเรียงข่าว จัดแยกประเภทข้อมูล จัดเข้ารูปแบบฟอร์มสากล เพื่อให้ข่าวสารที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือสูงและสามารถใช้อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง
3. ให้บริการข้อมูลสื่อสารผ่านระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการต่างๆ
4. จัดทำรายงานข่าวสาร หรือ สถิติรับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในงานสื่อสารและนำไปปรับปรุงการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานสื่อสารที่ตนรับผิดชอบแก่บุคคลในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ
6. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


สรั่งเรือ

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถือท้ายเรือ หรือด้านการเดินเรือตามที่ต้นเรือหรือผู้บังคับการเรือสั่งการขณะเดินเรือ
2. ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของแผนกปากเรือ ควบคุมการพัสดุ ควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลกิจการประจำวันของเรือตามที่ต้นเรือหรือผู้บังคับการเรือกำหนด
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยฝึกอบรมคนประจำเรือ และควบคุมการใช้กว้านบนดาดฟ้าเรือ
4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานวัดระดับน้ำ

1. บันทึกค่าระดับน้ำ เปลี่ยนกระดาษกราฟ ถอดเลขน้ำ และรายงานผลตามเวลาที่กำหนด
2. ดูแลอาคารสถานีวัดระดับน้ำและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสถานี
3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ต.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจ้าท่า

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | เว็บรับสมัคร | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Comments

comments