Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.คลองสาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “17 ตำแหน่ง 29 อัตรา” (1 – 21 มี.ค. 2556)

องค์การบริหารส่วนตำลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 17 ตำแหน่ง 29 อัตรา

ระดับการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปวท.,ปริญญาตรี

วิชาที่สอบ : ภาค ก. 100 คะแนน ภาค / ภาค ข. 100 คะแนน / ภาค ค. 100 คะแนน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 6 ตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

 

 • สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ

  • เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา
  • นายช่างโยธา 3 อัตรา
  • นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • สายงานที่เริ่มจากระดับ 3

  • บุคลากร 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
  • นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
  • นิติกร 1 อัตรา
  • เจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา
  • นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

เงื่อนไข ไม่รับโอน

วิธีการสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 39 หมู่ 8 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2556 ในวัน-เวลาราชการ

ดาวน์โหลดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งคลิกที่นี่

ดูประกาศคลิกที่นี่

Comments

comments