กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ส.ค. -11 ส.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมปศุสัตว์"

ลิงค์: https://ehenx.com/10199/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 ส.ค. – 11 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล เพือปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสัตวบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาษสตร์สุขภาพสัตว์ เกษตรศึกษา มี
 2. ความรู้ในการจัดทำงานวิจัย
 3. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
 4. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ เช่น มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Microsoft word, Excel และการใช้ Internet เป็นต้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสัตวบาล

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจััย ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ดี
 3. กำกับดูแล การเลี้ยง และการจัดการสัตว์พันธุ์ดี ที่คัดเลือกแล้ว
 4. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ และลักษณะพันธุกรรมเพื่อรับรองพันธุ์สัตว์
 5. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์
 6. รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศการปศุสัตว์
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสัตวบาล

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความรู้ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์
 3. มีทักษะในการวางแผนงานวิจัยและสถิติเบื้องต้น
 4. มีทักษะในด้านการผลิตสัตว์
 5. มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 7. มีทักษะในการแก้ปัญหา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 – 11 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments