กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 3 ส.ค. -11 ส.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมปศุสัตว์"

ลิงค์: https://ehenx.com/10190/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ส.ค. – 11 ส.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดราชบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสัตวบาล

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสัตวบาล

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางด้านส้ตวบาล สัตวศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ วิทยาสาสตร์สุขภาพ เกษตรศึกษา
 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office ได้
 3. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
 4. มีความรู้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการสัตวบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการผลิต ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์พันธุ์ดี
 3. กำกับดูแล การเลี้ยง และการจัดการสัตว์พันธุ์ดี ที่คัดเลือกแล้ว
 4. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ และลักษณะพันธุกรรมเพื่อรับรองพันธุ์สัตว์
 5. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์
 6. รับผิดชอบงานด้านระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศการปศุสัตว์
 7. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 8. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการและงบรปะมาณด้านกรพัฒนาปศุสัตว์ให้บูรณาการ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่
 9. บริหารจัดการระบบสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์
 10. ติดตาม ตรวจสอบ และดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการสัตวบาล

 1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
 2. ความรู้ด้านการผลิตสัตว์ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืชอาหารสัตว์
 3. มีทักษะในการวางแนผงานวิจัย และสถิติเบื้องต้น
 4. มีทักษะในด้านการผลิตสัตว์
 5. มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 – 11 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมปศุสัตว์

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments