Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ 15 ก.ค. -31 ก.ค. 2563 รวม 383 อัตรา,

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ(กฟผ)

"การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)"

ลิงค์: https://ehenx.com/9541/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกร,นักธรณีวิทยา,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร,นักบัญชี,เศรษฐกร,วิทยากร,นักคอมพิวเตอร์,ช่าง,พนักงานวิชาชีพ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 383
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ก.ค. – 31 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) เปิดรับสมัคร

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์การ ที่ 35/2563

เรื่อง การรับสมัครงาน

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลั่วไป เพื่อจ้างและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 383 อัตรา โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้

1. อัตราที่รับสมัคร

1. อัตราทั่วไป ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร

2. อัตราภูมิภาค ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร

อัตราว่าง : 177 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักธรณีวิทยา

อัตราว่าง : 3 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 14 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นิติกร

อัตราว่าง : 7 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 7 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


วิทยากร

อัตราว่าง : 45 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ช่าง

อัตราว่าง : 124 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานวิชาชีพ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคล ตามแนบท้ายประกาศ
 2. ต้องไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
 3. สำเร้จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา และมีคุณสมบัติที่กำนดตามแนบท้ายประกาศ
 4. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และมีอายุไม่เกิน ดังต่อไปนี้ ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์

ระดับคุณวุฒิ

 • ปวส. อายุ ไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • ปริญญาตรี อายุ ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • ปริญญาโท ปริญญาเอก อายุ ไม่เกิน 33 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

ผู้สมัครที่ช้คุณวุฒิปริญญา ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ในวันที่ยื่นใบสมัครทางระบบการรับสมัครออนไลน์ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

การสอบภาษาอังกฤษ

 • TOEIC ผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
 • TOEFL (IBT) ผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
 • IELTS ผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน
 • CU-TEP ผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
 • TU-GET ผลคะแนนที่ผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟผ. กำหนด ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน

ผลการทดสอบภาษาอังกฤษต้องเป็นการสอบแบบส่วนบุคคล (Personal) เท่านั้น และมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร ทั้งนี้ หากได้รับคัดเลือกและ กฟผ. ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันผลการทดสอบได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครจะต้องทดสอบใหม่ และนำผลคะแนนตามเกณฑ์มายื่นภายในระยะเวลาที่ กฟผ.กำหนด

วิศวกร

 • ระดับปริญญาโท (รวมทุกสาขาวิชา)
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมแหล่งน้ำ
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
 • ระดับปริญญาตรี มากกว่า 1 สาขาวิชา

นักธรณีวิทยา

 • ระดับปริญญาโท สาขาวิชาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี ธรณีศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์

 • ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์
 • ระดับปริญญาโท (รวมทุกสาขาวิชา)
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีอุตสาหกรรม
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
 • ระดับปริญญาตรี สขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นิติกร

 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

นักบัญชี

 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี

เศรษฐกร

 • ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิทยากร

 • ระดับปริญญาโท รวมทุกสาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษญวิทยา
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน ภาษาจีนธุรกิจ
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน การเงินและการธนาคาร
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการการขนส่งระหว่างประเทศ
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวนศาสตร์ วนศาสตร์ชุมชน
 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร อาหารและโภชนาการ เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
 • ระดับปริญญาตรี มากกว่า 1 สาขาวิชา

นักคอมพิวเตอร์

 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่าง

 • ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล
 • ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างโยธา ช่างก่อสร้าง
 • ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
 • ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างระบบวัดคุม ช่างระบบควบคุม
 • ระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างสำรวจ
 • ระดับ ปวส. มากกว่า 1 สาขาวิชา

พนักงานวิชาชีพ

 • ระดับ ปวส. สาขาวิชาบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ การตลาด

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 • ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค

วิชาที่สอบ

ระดับคุณวุฒิ ปริญญา (ทดสอบ 1 วิชา)

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ประกอบด้วย

 • ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (APT)
 • ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะและค่านิยม กฟผ. (SPEED)
 • ทักษะ ความเข้าใจ แลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

ระดับคุณวุฒิ ปวส. (ทดสอบ 2 วิชา)

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความเหมาะสมกับองค์กร ประกอบด้วย

 • ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (APT)
 • ทดสอบพฤติกรรมตามสมรรถนะและค่านิยม กฟผ. (SPEED)
 • ทักษะ ความเข้าใจ แลการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

2. วิชาภาษาอังกฤษ


นักวิทยาศาสตร์

 


นิติกร

 


นักบัญชี

 


เศรษฐกร

 


วิทยากร

 


นักคอมพิวเตอร์

 


ช่าง

 


พนักงานวิชาชีพ

 


นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 31 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ (กฟผ)

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments