Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 ก.ค. -10 ก.ค. 2563 รวม 70 อัตรา,

กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

"กรมการเงินทหารบก"

ลิงค์: https://ehenx.com/9199/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารประทวนชาย,นายทหารประทวนหญิง
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 70
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ก.ค. – 10 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการเงินทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2563

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารประทวนชาย

อัตราว่าง : 40 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


นายทหารประทวนหญิง

อัตราว่าง : 30 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และวุฒิที่รับสมัครใช้วุฒิ ปวช. เท่านั้น
 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.2507 และฉบับที่แก้ไขทุกฉบับ
 3. เ็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 4. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 5. ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารประทวน
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
 7. ไม่อยู่ในสมณเพศ
 8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐษนประมาทหรือลหุโทษ
 9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 10. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
 11. ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพบกมาก่อน
 12. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
 13. เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่แจ้งต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง กรมการเงินทหารบก จะถือว่าผู้สมัคร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่ให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกภายหลัง ดังนั้น กรมการเงินทหารบก จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับการบรรจุภายหลังได้

นายทหารประทวนชาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2533-2545) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
 2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่งากายเหมาะสมแก่การเป็นทหารโดยต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม.
 3. ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น
 4. งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2542 – พ.ศ.2543 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

นายทหารประทวนหญิง

 1. ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ.2533-2545)
 2. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายในวันตรวจโรค

วิชาที่สอบ

 1. พื้นฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายพาณิชยกรรม
 2. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
 3. วิชาภาษาไทย
 4. วิชาภาษาอังกฤษ
 5. ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. – 10 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการเงินทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments