มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 ก.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดรับสมัครสอบ

"มหาวิทยาลัยมหิดล"

ลิงค์: https://ehenx.com/9128/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเืพ่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา สำนักงานการศึกษาและวิชาการ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการศึกษา

1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

3. หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา หรือการจัดการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. จัดการข้อมูล นำเข้า บันทึก ประมวลผล สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานการศึกษา รวมถึงการจัดทำตารางสอน และตารางสอบประจำภาคการศึกษา

2. ดำเนินงานประเมินคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการความรู้

3. ดำเนินงานจัดการประชุม อบรม งานสัมนา และการเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษา และงานวิจัย

4. การติดต่อประสานงานกับนักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 ก.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments