Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ก.ค. -10 ก.ค. 2563 รวม 19 อัตรา,

กรมที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/9127/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการพิมพ์,พนักงานเขียนแผนที่,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ก.ค. – 10 ก.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมที่ดิน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง ร่วม 19 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการพิมพ์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานเขียนแผนที่

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิคทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานการพิมพ์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างพิมพ์หรือการพิมพ์


พนักงานเขียนแผนที่

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญงาน และทักษะในการขับเครื่องจักรมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหลักฐานเป็นหนังสือรัรองการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่สมัครคัดเลือก
 2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล หรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานการพิมพ์

 1. จัดทำแม่พิมพ์ลายเส้น สกรีน ตกแต่ง แก้ไข ทำแม่พิมพ์หน้าราบ หรือทำแม่พิมพ์เส้นสูง
 2. ใช้และควบคุมเครื่องพิมพ์ จัดพิมพ์ตามลำดับขั้นตอนต่างๆ บำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการพิมพ์
 3. ตัดกระดาษ จัดเตรียมกระดาษป้อนเข้าเครื่องพิมพ์ ตีเส้นบรรทัด ลับใบมีด พับกระดา และจัดทำรูปเล่มสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น
 4. เรียงหน้า ตัดเจียนขอบกระดาษ ปรุกระดา พับเอกสารด้วยมือหรือเครื่องจักร
 5. ช่วยทำการให้สีและแยกสีจากต้นฉบับ เพื่อถ่ายและทำแม่พิมพ์ทั้งชนิดลายเส้นและสกรีน
 6. ตรวจทานความถูกต้อง ความสวยงาม ความเรียบร้อยของต้นฉบับก่อนทำการพิมพ์
 7. ทหน้าที่ออกแบบ สร้างต้นฉบับแม่พิมพ์ต่างๆ เพื่อส่งช่างทำแม่พิมพ์
 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานเขียนแผนที่

 1. เขียน-ซ่วอมต้นร่างแนที่เพื่อนำต้นฉบับไปใช้ในลักษณะการพิมพ์ลายเส้น เขียนแยกสีแผนที่ ติดรายละเอียดแผนที่ในฟิล์มต้นร่างแผนที่ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. เขียนแผนที่ในระวางแผนที่ แผนที่หลังโฉนดที่ดิน ทำการจำลองระวางแผนที่ และซ่อมระวางแผนที่ให้ใช้ในราชการได้
 3. สร่างแผนที่ดิจิทัล
 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 1. ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 2. บำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่งอจักรกลขนาดเบา
 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้กำกับดูแลมอบหมาย

พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ควบคุม ดูแลระบบสารสนเทศ เครื่องคอมพิวเอตร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เครือข่ายสื่อสารและสำรองข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
 2. แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสารเบื้องต้น
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ การใช้คอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน
 4. ประสานงานระหว่างศูนย์สารสนเทศที่ดิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมที่ดิน และสำนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก และอำเภอ
 5. รายงานปัญหาและอุปสรรค ให้กรมที่ดินทราบทุกเดือน ตามแบบรายงานที่กำหนด
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมที่ดิน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 – 10 กรกฎาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมที่ดิน

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments