Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 มิ.ย. -21 มิ.ย. 2563 รวม 15 อัตรา,

กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมเจ้าท่า"

ลิงค์: https://ehenx.com/8699/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างเครื่องเรือ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานขนส่ง,นักวิชาการขนส่ง,นายท้ายเรือกลลำน้ำ,วิทยาจารย์,นักภูมิศาสตร์,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,สรั่งเรือ,เจ้าพนักงานขนส่ง,เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 15
ปฏิบัติงานที่: สมุทรปราการ,เชียงใหม่,นครสวรรค์
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 426/2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างเครื่องเรือ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือ


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 425/2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 424/2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าพนักงานขนส่ง

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 423/2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการขนส่ง

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง


ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 422/2563

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง)

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป (ส่วนวกลาง) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิทยาจารย์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นักภูมิศาสตร์

อัตราเงินเดือน :18000 บาท

ประเภท :บริหารทั่วไป

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี


นายช่างโยธา

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


นายช่างสำรวจ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


สรั่งเรือ

อัตราเงินเดือน :11280 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ


เจ้าพนักงานขนส่ง

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราเงินเดือน :13800 บาท

ประเภท :บริการ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2

ช่างเครื่องเรือ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
 2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ

หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีการเงินและการธนาคาร จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


เจ้าพนักงานขนส่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1

นักวิชาการขนส่ง

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง

ส่วนกลาง

วิทยาจารย์

ได้รับปริญญาตรี สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางนิติศาสตร์ ทางจิตวิทยา ทางบริหารการศึกษา ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


นักภูมิศาสตร์

ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และ ภูมิสารสนเทศ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


นายช่างโยธา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาโยธา ช่างก่อสร้าง สำรวจ จากสถานศึกษาหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


นายช่างสำรวจ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


สรั่งเรือ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นหนึ่ง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือชำนาญงานฝ่ายเดินเรือ (กรณีเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ)
 2. มีประสบการณ์การเดินเรือหรือถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. มีความสามารถในการว่ายน้ำ

หมายเหตุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่ามายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนตามระดับชั้นที่กำหนดในข้อ 1


เจ้าพนักงานขนส่ง

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา หรือ ประเภทวิชาประมง สาขาการเดินเรือ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2

ช่างเครื่องเรือ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ควบคุมเครื่องจักรยนต์เรือ ในการออกปฏิบัติงาน สำรวจ ตรวจตรา ปราบปราม
 2. ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ เพื่อให้มีความพร้อม สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
 3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าพนักงานพัสดุ

 1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุมและดูแลพัสดุ การเก็บ การบันทึก การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
 2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
 3. ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในงานที่ตนรับผิดชอบ
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ในการทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
 4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงิน ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจ้งเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6

เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ, งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐาน ตรวจสอบได้
 2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ จัดทำรายงานทางสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ
 5. งานประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูล เช่น ให้บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่องของผู้มาขอรับบริการ หรือให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
 6. ปฏิบัติงานด้านค่าธรรมเนียม เช่น รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน สรุปรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจำวัน จัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน สรุปยอดเงินคงเหลือ และนำส่งเงินรายได้ เป็นต้น
 7. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าพนักงานขนส่ง

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง การจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่าง ๆ
 3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
 4. ดูแลความปลอดภัย การจราจรและการขนส่งทางน้ำ การรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
 5. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1

นักวิชาการขนส่ง

 1. ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ตรวจตรา ป้องกัน ปราบปราม และจับกุมเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านไทย พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เช่น รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งความดำเนินคดี ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานงานด้านคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมเจ้าท่า
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายท้ายเรือกลลำน้ำ

 1. ถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลลำน้ำ ในการออกปฏิบัติงาน สำรวจ ตรวจตรา ปราบปราม
 2. บำรุงรักษาเรือ รักษาความสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้มีความพร้อม สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ส่วนกลาง

วิทยาจารย์

 1. ปฏิบัติงานด้านการปกครอง ได้แก่ กำกับ ดูแล ปกครองนักเรียนเดินเรือให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย อบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมแก่นักเรียนเดินเรือ กำกับและให้คำปรึกษา แก่คณะกรรมการนักเรียนในการบริหารและการปกครองตนเอง พัฒนาระบบการปกครองนักเรียน สอบสวน และพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทำความผิด
 2. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพและพลานามัยส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนเดินเรือทำกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ สังคมและการกีฬา ส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมด้านทักษะวิชาชีพ
 3. ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ จัดทำบันทึกตรวจสอบนักเรียนประจำวัน ประสานงานด้านการศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผันการรับราชการทหาร บริหารหอพักนักเรียน บริหารจัดการอุปกรณ์กีฬา ประสานกับผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและความเป็นอยู่ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเดินเรือ ประสานงานทุนการศึกษา ประสานงานศิษย์เก่าสัมพันธ์
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นักภูมิศาสตร์

 1. ปฏิบัติงานด้านการจัดทำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) ด้านการขนส่งทางน้ำ การทำแผนที่ร่องน้ำ แผนที่เดินเรือ สำรวจจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลในระบบให้มีความทันสมัยพร้อมให้บริการ ฯลฯ
 2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายช่างโยธา

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบต่าง ๆ การประมาณราคา และการควบคุมงานก่อสร้าง เช่น อาคาร เขื่อน ท่าเทียบเรือ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจต่าง ๆ เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจร่องน้ำ ทดลองหาคุณสมบัติของดิน สำรวจทางอุทกวิทยา เป็นต้น
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

นายช่างสำรวจ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ เช่น สำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัด ของจุดตำแหน่งต่าง ๆ การทำบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจทำแผนที่ต่าง ๆ การสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน สำรวจเพื่อการวางแผนและทำการขุดลอกร่องน้ำ เป็นต้น
 2. สำรวจด้านอุทกศาสตร์ กำหนดค่าพิกัดด้วยดาวเทียม สำรวจหยั่งหาความลึกน้ำ ตรวจวัดทิศทาง ความเร็วของกระแสน้ำ ตะกอนดิน ตรวจสอบความถูกต้องของบรรทัดน้ำ วัดระดับน้ำ
 3. จัดเก็บ ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

สรั่งเรือ

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการถือท้ายเรือ หรือด้านการเดินเรือตามที่ต้นเรือหรือผู้บังคับการเรือสั่งการขณะเดินเรือ
 2. ตรวจบำรุงรักษาตัวเรือ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของแผนกปากเรือ ควบคุมการพัสดุ ควบคุมการปฏิบัติงานและดูแลกิจการประจำวันของเรือตามที่ต้นเรือหรือผู้บังคับการเรือกำหนด
 3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยฝึกอบรมคนประจำเรือ และควบคุมการใช้กว้านบนดาดฟ้าเรือ
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าพนักงานขนส่ง

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง การจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
 2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่าง ๆ
 3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
 4. ดูแลความปลอดภัย การจราจรและการขนส่งทางน้ำ การรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
 5. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เจ้าพนักงานพัสดุ

 1. ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดซื้อ จัดจ้าง การควบคุมและดูแลพัสดุ การเก็บ การบันทึก การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
 2. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
 3. ร่างและตรวจสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐาน ในการดำเนินงาน รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
 4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือ ขอความช่วยเหลือในงานที่ตนรับผิดชอบ
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. – 21 มิ.ย. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมเจ้าท่า

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |

Comments

comments