สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 พ.ค. 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-29 พ.ค. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบ

"สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ"

ลิงค์: https://ehenx.com/7432/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 29 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครงาน (ลูกจ้างโครงการรายเดือน สัญญาจ้างปีต่อปี)

กองบริหารผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ (ทุกสาขา)
  2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปเหตุผล ประเด็นสำคัญ การวางแผนในลักษณะที่แสดงความเข้าใจในนโยบายแผน หรือประด็นของเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาทศษสตร์เทคโนโลยีและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การค้า นโยบายรัฐบาล ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รวมทั้งการอ่านและวิเคราะห์ประเมินผลเบื้องต้นของข้อเสนอการวิจัย
  3. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office รวมทั้งสามารถสืบค้นข้อมูลจาก Internet ได้เป็นอย่างดี
  4. สามารถจดบันทึกรายงานการประชุม สรุปประเด็นในการประชุมได้
  5. มีทักษะในการเจรจาประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
  6. มีความรู้ และทักษะในการอ่านและเขียน ภาษาอังกฤษได้
  7. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และปฏิบัติงานต่างจังวหัวดเป็นครั้งคราวได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 29 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025612445

ต่อ 402

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments