สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ว่างกว่า 2 หมื่นอัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ว่างกว่า 2 หมื่นอัตรา

ลิงค์: https://ehenx.com/7331/ หรือ
เรื่อง:


สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ว่างกว่า 2 หมื่นอัตรา

ศธ.-ก.ค.ศ.-สพฐ.แถลงความพร้อมการสรรหาข้าราชการสังกัดสพฐ.ปี 2563 เผย ครูผู้ช่วยกรณีพิเศษจัดสอบในวันที่ 11 ก.ค. และครูผู้ช่วยกรณีทั่วไปจัดสอบระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. และมีตำแหน่งว่างกว่า 2 หมื่นอัตรา

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พร้อมด้วย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แถลงข่าวการบริหารงานบุคคลเรื่องการสรรหาข้าราชการสังกัดสพฐ.ปี 2563

โดยนายประเสริฐ กล่าวว่า ต้องการสร้างความเข้าใจให้แก่ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และผู้บริหารโรงเรียนให้รับทราบถึงการสรรหาข้าราชการในตำแหน่งว่าง เนื่องจากปีนี้มีตำแหน่งว่างเป็นจำนวนมาก และอาจมีการวิ่งรอกสอบเกิดขึ้น

ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเตรียมความพร้อม เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งในตำแหน่งว่างต่างๆนั้นจะมีการจัดสอบในเร็วๆนี้  ซึ่งหวังว่าการจัดสอบข้าราชการสังกัดสพฐ.ในตำแหน่งว่างที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้จัดสอบจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีเรื่องทุจริตเกิดขึ้น
           
นายอัมพร กล่าวว่า  ก.ค.ศ.ในฐานะหน่วยงานที่มีภาระกิจหลักในการออกหลักเกณฑ์กติกาให้ได้มาซึ่งบุคลากร  โดยขณะนี้สพฐ.มีอัตราว่างอยู่ 10 กลุ่มที่จะต้องสรรหา ได้แก่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฎิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

กรณีที่มี่ความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการระดับปฎิบัติการ บบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฎิบัติงานและตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎับัติการ ศึกษานิเทศก์ และข้าราชการพลเรือนสามัญ
           
เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ในการสรรหาดังกล่าวมีการปรับหลักเกณฑ์บางตำแหน่ง เช่น การสรรหาผอ.และรองผอ.เขตพื้นที่จากเดิมที่มีการประเมินรอบด้าน 360 องศาปรับใหม่เป็นเพิ่มการให้คะแนนประวัติและผลงานแทน พร้อมทั้งให้มีการขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น ในปีนี้มีการปรับปรุงข้อสอบภาค ก จะมีเนื้อหาข้อสอบเหมือนกับข้อสอบของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ส่วนภาค ข จะมีการสอบวิชาเอกและวิชาจริยธรรมความเป็นครู ซึ่งข้อสอบทั้งสองภาคนี้สพฐ.จะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง

โดยมี กศจ.เป็นผู้จัดสอบ และภาค ค กำหนดให้ผู้เข้าสอบได้สอบคนละ 40 นาที่กำหนดให้ทำ 3 กิจกรรม ได้แก่ สอบสัมภาษณ์ ตรวจประเมินแฟ้มสะสมผลงาน และประเมินสาธิตการสอน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกัน เนื่องจากมีการบันทึกการประเมินในรูปแบบวิดีโอ ดังนั้นหากมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้จากการบันทึกดังกล่าว

ด้านนายอำนาจ กล่าวว่า สำหรับครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จะจัดสอบในวันที่ 11 ก.ค. โดยมีตำแหน่งว่างในปี 2562 จำนวน 4,428 อัตรา ปี 2563 มีตำแหน่งว่าง จำนวน 3,868 อัตรา รวม 8,296 อัตรา ส่วนครูผู้ช่วยกรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป กำหนดจัดสอบระหว่างวันที่ 29-30 ส.ค. โดยในปี 2562 มีตำแหน่งว่าง จำนวน 10,438 อัตรา ปี 2563 มีตำแหน่งว่าง จำนวน 11,198 อัตรา รวม 21,636 อัตรา

ทั้งนี้ในส่วนการออกข้อสอบที่ส่วนกลางคือ สพฐ.เป็นผู้ออกข้อสอบเองนั้นมีความมั่นใจว่าจะไม่มีข้อสอบรั่วเหมือนอดีตที่ผ่านมาอย่างแน่นอน โดยขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการออกข้อสอบครูผู้ช่วยแล้ว มี ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการกพฐ. เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปการออกข้อสอบภายในเดือนพ.ค.นี้

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments