องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-15 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

องค์การสุราเปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ

"องค์การสุรา"

ลิงค์: https://ehenx.com/7284/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่ผลิต
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การสุรา เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต

เรื่อง รับสมครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ระดับ 3

ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ปฏิบัติาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ผลิต

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เพศชาย
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 28 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาสิ่งแวดล้อมหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาแล้วอย่างน้อย 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
 7. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 8. มีใบผู้ควบคุม ระบบบำบัดมลพิษน้ำ และ/หรือ ระบบบำบัดมลพิษอากาศ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีใบขับขี่รถยนต์ และสามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ผลิต

 1. เพศชาย/หญิง
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี และไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
 3. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. ในสาขาเทคนิคอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการผลิต ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องกล หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 4. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิต
 5. มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ระบบงานด้านการผลิต
 6. สาามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 7. มีความอดทนสูง สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี และมีทักษะในการทำงานเป็นทีม
 8. สามารถปฏิบัติงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดได้
 9. มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิตแอลกอฮอล์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์การสุรา :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 15 พ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การสุรา

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments