กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 เม.ย. 2563

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 เม.ย. 2563

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กระทรวงสาธารณสุข"

ลิงค์: https://ehenx.com/6924/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานประจำตึก,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 7,590-10,200
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: สุโขทัย (โรงพยาบาลสวรรคโลก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10,200 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวท.,ปวส.


พนักงานบริการ

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณวุฒิ : –


พนักงานประจำตึก

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7,590 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 3. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 4. ได้รับประกาศนียบัตร หรือคุณวมบัติอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานบริการ

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รบวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
 2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
 3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
 4. ได้รับคุณวุฒิอย่าอื่น กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแนห่งนี้ได้

พนักงานประจำตึก

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รบวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
 2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่
 3. ได้รับคุณวุฒิอย่าอื่น กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแนห่งนี้ได้

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รบวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
 2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
 3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
 4. ได้รับคุณวุฒิอย่าอื่น กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแนห่งนี้ได้

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสวรรคโลก โรงพยาบาลสวรรคโลก ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2563 – 23 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments