เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 เม.ย. -12 พ.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

""

ลิงค์: https://ehenx.com/6903/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 เม.ย. – 12 พ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารบัราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  1. ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
  2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

วิชาที่สอบ

  1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2561
  2. พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศษสตร์ พ.ศ.2559
  3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสนับสนุนากรปฏิบัติงานติดตามคนหายและพิสูจน์ศพนิรนาม พ.ศ.2558
  4. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  5. ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลทั่วไป
  6. กฎหมายการแพทย์เบื้องต้น
  7. การตรวจชันสูตรผู้ป่วยคดี การเก็บรวมรวมวัตถุพยาน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2563 – 12 พฤษภาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments