สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-13 เม.ย. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"สำนักงานสถิติแห่งชาติ "

ลิงค์: https://ehenx.com/6822/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสถิติ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ลพบุรี (สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 13 เม.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดลพบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ด้วยสำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังกานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เนื่องจากสถานการณืแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ซึ่งได้แพร่ขยายเป็นวงกว้างทุกพื้นที่อย่างรวดเร็วและมีจำนวนผุ้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อวไรัสโคโรนา (COVID-19) สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรีจึงขอแก้ไขประกาศ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ฺด้านล่าง

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานสถิติ

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ คัดลอก บันทึก รวบรวมข้อมูล สถิติ บรรณาธิการ ลงรหัส งานสารบรรณ งานธุรการ สามารถปฏิบัติงานสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ทุกอำเภอในจังหวัดลพบุรีได้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

  1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคำนวณ ด้านเหตุผล ด้านการใช้ภาษา
  2. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการสถิติ เช่น การเก็บบันทึก รวบรวมข้อมูลสถิติ การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ เป็นต้น
  3. ความรู้พื้นฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เช่น วิสัยทัศน์ บทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.สถิติ พ.ศ.2550 และอื่นๆ
  4. ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสถิติลพบุรี และส่งเอกสารทางไปรษณีย์ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชัั้น 3 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี15000 ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 – 13 เมษายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

วงเล็บมุมซอง (เอกสารสมัครงาน)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments