Categories
breaking news พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สนจ.อุบลราชธานี ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงคุมการแพร่เชื้อ#Covid_19

สนจ.อุบลราชธานี

"สนจ.อุบลราชธานี "

ลิงค์: https://ehenx.com/6455/ หรือ
เรื่อง: ประกาศปิดสถานที่เสี่ยงคุมการแพร่เชื้อ#Covid_19


สนจ.อุบลราชธานี ประกาศปิดสถานที่เสี่ยง ควบคุมเชื้อโควิด-19

วันที่ 22 มี.ค. คณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดอุบลราชธานี้ได้ออกประกาศ มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโศโรนา 2019 (Covid 19) โดยมีคำสั่งให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทราบนั้นเพื่อให้ความหมายของสถานที่ที่จะต้องปิดเป็นการชั่วคราวมีความเข้าใจตรงกัน และเจ้าของสถานที่ซึ่งพร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัตอุบลราชธานี จึงให้ดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม) จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

1.1 สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ล้ายกับสถานบริการ ได้แก่ โรงเบียร์ ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ หรือสถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์จำหน่าย รวมถึงแพ สวนน้ำ สวนสนุก หรือสถานบันเทิงที่จัดให้มีดนตรี ไม่ว่จะเป็นการเปิดเพลงหรือการแสดงดนตรี หรือการจัดกิจกรรมหรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิง

1.2 โรงภาพยนตร์ โรงแสดงงิ้ว โรงละคร ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ

1.3 สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย

1.4 สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1.5 สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

1.6 สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

1.7 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา แสะสนามพระเครื่อง พระบูชา

1.8 ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ

1.9 สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

1.10 สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์สิ่ง หรือตู้เกมส์

1.11 ตลาต และตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการครงชีวิต)

2. ให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัตอุบลราชธานี (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย ดังนี้

2.1 สนามม้า / โรงเรียนสอน / ที่ฝึกซ้อมม้าและไก่ชน

2.2 ถนนคนเดิน ตลาดนัดเคลื่อนที่ ตลาดนัดโคกระบือ ตลอดจนสถานที่ที่มีคนมาชุมนุมหรือมีกิจกรรมที่มีการเบียดเสียดใกล้ชิด และเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อง่ายทางปาก (การตะโคน, เชียร์) การสัมผัสถูกเนื้อตัวหรือใช้สิ่งของร่วมกัน

3. ให้งดการจัดงานหรือกิจกรรมที่รวมคนจำนวนมาก และมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) เช่น การจัดการแสดงดนตรี การจัดงานบุญประเพณี งานมงคล
และอวมคลที่มีดนตรี การแสดงพื้นบำน คอนเสิร์ต และการจัดงานแสดงสินค้า ต่างๆ เป็นการชั่คราว เว้นแต่
กิจกรรมที่มีความจำเป็น ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 

 

 

 

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.อุบลราชธานี

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

Comments

comments