กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -20 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมอนามัยเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมอนามัย "

ลิงค์: https://ehenx.com/6395/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 20 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมอนามัย เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2561

ด้วยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2563 จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างไฟฟ้า

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้า

เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม กรใช้งานดูแลบำรุงรักษาและใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้สามาถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  2. จัดทำทะเบียนคุม รวบรวมและเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
  3. จัดทำแผนซ๋อม บำรุง รักษาระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและเครื่องมือทางการแพทย์ตามแผนที่กำหนด
  4. ติดตั้ง ซ่อม บำรุง ระบบไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
  5. รวบรวม รายงานข้อมล ด้านการซ่อมบำรุงตามแผน
  6. ประเมินผลการซ่อม บำรุงรักษาและพัฒนาการซ่อม บำรุงรักษาให้มีประสิทธิภาพ
  7. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้ แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
  8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอนามัย  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 ตึกสาำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 – 20 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044305131

ต่อ 165

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมอนามัย

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments