กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 มี.ค. -20 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

"กรมโยธาธิการและผังเมือง "

ลิงค์: https://ehenx.com/6378/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานโยธา,พนักงานสถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: มุกดาหาร (สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 20 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดมุกดาหาร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานโยธา

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท

ประเภท :เทคนิค

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปวส.


พนักงานสถาปนิก

อัตราเงินเดือน :19,500 บาท

ประเภท :วิชาชีพเฉพาะ

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานโยธา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ


พนักงานสถาปนิก

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรมและได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานโยธา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ควบคุมงาน โครงการก่อสร้างต่าง ๆ ตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจน ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปรายการ ถอดแบบ เพื่อสรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานสถาปนิก

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสถาปัตยกรรม สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขและแนะนำ การปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ กำหนดคุณภาพมาตรฐาน และวิธีการดำเนินการทางด้านสถาปัตยกรรมแก่ส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนร่วมเป็นคณะกรรมการและควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารที่ส่วนราชการต่าง ๆ ที่แจ้งขอความร่วมมือ ให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการและหลักการทางด้านสถาปัตยกรรม และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานโยธา

  1. ทดสอบความรู้ด้านโยธา ก่อสร้าง สำรวจ ประมาณราคาและขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
  2. ความสามารถและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ตามขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Auto Cad และประมาณราคา

พนักงานสถาปนิก

  1. ทดสอบความรู้ทั่วไปและความรู้ด้านการออกแบบ สถาปัตยกรรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ สถาปัตยกรรม และขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
  2. Sketch design งานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม
  3. การออกแบบและเขียนแบบงานสถาปัตยกรรม Auto Cad

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 – 20 มีนาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042611545

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมโยธาธิการและผังเมือง

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments