มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-20 มี.ค. 2563


ฝากประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล

"มหาวิทยาลัยมหิดล "

ลิงค์: https://ehenx.com/6319/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 มี.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่หน่วยแผนงาน งานแผนและงบประมาณ สำนักงานยุทธศาสตร์

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน

อัตราเงินเดือน :15,000 บาท

จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน

1. คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ, สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์,สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเเล้ว

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น โปรมแกรม Microsoft Office,โปรมแกรม SPSS เป็นต้น

4. หากมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ๑ ปี หรือประสบการณ์ฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ งานประมวลผล งานติดตามและประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. รวมรวบ ตรวจสอบ และติดตาม รายงานการสรุปผล และวิเคราะห์การดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมพื้นฐาน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหาร (รายไตรมาส) รวมถึงการรายงานแผน วิเคราะห์ และสรุปผลแผนการดำเนินการปฏิบัติการและผลการดำนินงานของแผนปฏิบัติการประจำปี

2. การประสานงานในการจัดโครงการตั้งแต่ระดับส่วนงานจนถึงระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเพื่อสร้างรหัสข้อมูลและบันทึกรหัสโครงการสร้างองค์กรในระบบ OM

3. การร่วมจัดทำข้อมูลข้อตกลงการปฏิบัติงาน PA Visit และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ

4. ภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มหาวิทยาลัยมหิดล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 มี.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยมหิดล

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments